Investerare

Styrelse

Agtiras styrelse har ett nära samarbete med bolagets ledning och spelar en avgörande roll genom att peka ut företagets vision och strategiska riktning. Med en mångsidig kompetens och erfarenhet, arbetar vår styrelse aktivt för att säkerställa långsiktig tillväxt och hållbarhet.

Ludvig Nauckhoff

Ordförande

Mattias Gemborg

Ledamot

Henrik Samuelson

Ledamot

Mattias Byström

Ledamot

Stig Svedberg

Ledamot

Ledande befattningshavare

Företagets verkställande direktör samt ekonomichef ingår i styrelsen.

Erik Jonuks

CEO

Christer Edblad

CFO