Investerare

Pressmeddelanden

Regulatorisk

Agtira meddelar tillfälligt produktionsbortfall under kvartal 1, 2024

Bolaget har vidtagit ett antal åtgärder för att motverka produktionsbortfallet och räknar med att återgå till normal produktion inom ett par veckor. Produktionsbortfallet uppskattas till 30-50% och kommer att påverka bolagets omsättning negativt under den senare delen av kvartal 1. Som en direkt effekt av minskad produktion jämfört med motsvarande kvartal 2023 ser vi en […]

Regulatorisk

Bokslutskommuniké Agtira AB (publ)

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2023-10-01–2023-12-31). Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8 345 KSEK (8 308 KSEK). EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till -7 158 KSEK (-8 637 KSEK). Resultat per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,61 (-0,64). Sammanfattning av helåret (2023-01-01–2023-12-31). Nettoomsättningen för år 2023 uppgick till 35 523 KSEK (25 545 KSEK). EBITDA för år 2023 uppgick till -24 435 KSEK (-27 334 KSEK). Resultat per aktie för år 2023 uppgick till -1,75 (-1,60).

Regulatorisk

Agtira tecknar 10 årsavtal med Lidl Sverige

Agtira har tecknat ett avtal med Lidl Sverige med målsättningen att på sikt leverera gurkor till samtliga Lidl-butiker i Sverige. Avtalet innebär att Agtira nu tecknar sitt första avtal centralt med en rikstäckande livsmedelskedja.  

Regulatorisk

Kvartalsrapport 3 • 2023

Sammanfattning av tredje kvartalet (2023-07-01–2023-09-30) Koncernens omsättning uppgick till 7 279 KSEK (4 462 KSEK) för årets tredje kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -7 189 KSEK (-9 186 KSEK) för årets tredje kvartal. Resultat per aktie uppgick till -0,49 (-0,65) för årets tredje kvartal. Under tredje kvartalet tillträdde Erik Jonuks som ny VD för Agtira. Under och efter perioden signerades flera nya kundavtal, och bolaget genomförde en nyemission.

Regulatorisk

Agtira och ICA Maxi Hälla i Västerås tecknar avsiktsförklaring – butiken blir självförsörjande på gurka

Food tech-företaget Agtira AB och ICA Maxi Hälla i Västerås, har tecknat en avsiktsförklaring. Målet är att butiken, som är ICAs tredje största butik, ska bli självförsörjande på gurka.

Regulatorisk

Agtira tecknar LOI med Lidl Sverige – målsättning att erbjuda uteslutande svensk gurka i alla 205 butiker

Agtira och Lidl Sverige har tecknat en avsiktsförklaring som tar sikte på att göra Lidl i Sverige helt självförsörjande på svenskproducerad gurka. Därmed inleder Agtira samarbete med ytterligare en av Sveriges stora livsmedelskedjor.

Regulatorisk

Agtira offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Regulatorisk

Agtira offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Regulatorisk

Agtira publicerar prospekt i samband med företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Regulatorisk

Styrelsen i Agtira beslutar om en företrädesemission av units om cirka 80 MSEK samt ingår avtal om krediter om cirka 23 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Regulatorisk

Agtira och Coop Nord ingår ny avsiktsförklaring – påbörjar slutförhandling om etablering i Umeå

Food tech-bolaget Agtira har tecknat en ny avsiktsförklaring med Coop Nord. Avsiktsförklaringen avser etablering av en minst 3 000 kvadratmeter stor odlingsanläggning i Umeå och ingående av ett ”farming as a service”-avtal. Etableringen skulle innebära att flera Coop-butiker i Umeå blir lokalt försörjda med gurka och att Agtira inleder samarbete med ytterligare en av de stora livsmedelskedjorna i Sverige.

Agtiras nya VD: ”Vi bidrar till att göra Sverige självförsörjande – tillsammans med våra kunder”

Idag tillträder Erik Jonuks som VD för Agtira. Han tar över ett bolag i stark expansion och är redo att ta Agtiras erbjudande om härodlad mat till nästa nivå. – Idag importerar Sverige 51 procent av all gurka, ett tydligt mål för Agtira är att göra landet helt självförsörjande på gurka. Och vi gör det tillsammans med våra kunder, säger han.

Agtira får patent på egenutvecklad näringslösning

Agtira har fått beskedet att ytterligare ett patent har godkänts av Patent- och registreringsverket. Företagets egenutvecklade näringslösning har godkänts i Sverige, patentet är giltigt till år 2042.

Regulatorisk

Kvartalsrapport 2 • 2023

Sammanfattning av andra kvartalet (2023-03-01–2023-06-30) Koncernens omsättning uppgick till 8 589 KSEK (5 828 KSEK) för årets andra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -6 565 KSEK (-6 144 KSEK) för årets andra kvartal. Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,43) för årets andra kvartal.

Regulatorisk

Agtira utökar lånefinansiering med 4 MSEK

För att säkerställa momentum i Agtiras pågående expansion har bolaget kommit överens med några av sina större ägare om ett lån på 4 MSEK. Lånet kommer bland annat att användas för att påbörja bygget av Agtiras anläggning vid ICA MAXI Haninge, där bolaget nyligen erhållit bygglov för Sveriges största urbana odling, samt stärka bolagets rörelsekapital.

Erik Jonuks ny vd för Agtira AB – första dag 11/9

Erik Jonuks har enligt tidigare kommunikation utsetts till ny vd för Agtira AB. Hans första dag i rollen är nu fastställd till den 11/9.

Erik Jonuks ny vd för Agtira AB – första dag 11/9

Erik Jonuks har enligt tidigare kommunikation utsetts till ny vd för Agtira AB. Hans första dag i rollen är nu fastställd till den 11/9. ”Jag ser mycket fram emot att påbörja mitt arbete som VD. Bolaget har på kort tid levererat övertygande marknadsframgångar, vilket tydligt bekräftar att vi besitter en stark teknologi och ett mycket […]

Positivt bygglov för Agtira i Haninge

Food tech-bolaget Agtira har fått bygglov för sitt växthus bredvid ICA Maxi i Haninge, och därmed kan uppförandet av Agtiras första anläggning i Stockholmsområdet påbörjas. – Att etablera sig i anslutning till Sveriges största livsmedelsbutik är en milstolpe för Agtira, och vi är glada att nu kunna starta bygget, säger Pontus Lamberg, kommersiell chef på Agtira.

Regulatorisk

Kommuniké från Årsstämma 2023 i Agtira AB

Idag, den 16 juni 2023, hölls årsstämma i Agtira AB (publ) i bolagets lokaler på Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Regulatorisk

Agtira säkrar expansionsmöjlighet på upp till 15 000 kvadratmeter odlingsyta

Agtira har tecknat ett ramavtal med NP3 Fastigheter AB som innebär att de kommer uppföra, äga och hyra ut kommande odlingsanläggningar åt Agtira. Överenskommelsen omfattar i ett första skede etableringar motsvarande cirka till 7 500 kvadratmeter odlingsyta med en option om lika mycket till. Sammantaget omfattar ramavtalet inklusive optionen upp till 3 anläggningar och totalt cirka 15 000 kvadratmeter odlingsyta, beroende på storlek och utförande på de enskilda anläggningarna. – Det här är ett viktigt steg för Agtira, som ger oss trygghet att kunna rikta fullt fokus på expansion och vår kärnverksamhet, säger Mattias Gemborg, VD för Agtira.