Investerare

Dokument

Dokument filter

Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning

Rapporter

Bokslutskommuniké jan-dec 2023
Kvartalsrapport Q3 2023
Kvartalsrapport Q2 2023
Kvartalsrapport Q1 2023
Bokslutskommuniké jan-dec 2022
Kvartalsrapport Q3 2022
Kvartalsrapport Q2 2022
Kvartalsrapport Q1 2022
Bokslutskommuniké jan-dec 2021
Kvartalsrapport Q3 2021
Kvartalsrapport Q2 2021
Kvartalsrapport Q1 2021
Bokslutskommuniké jan-dec 2020
Kvartalsrapport Juli-September 2020
Kommuniké från extra bolagsstämma 23/10 2020
Kommuniké från extra bolagsstämma Okt-2020
Kvartalsrapport Q2 2020
Kvartalsrapport Q1 2020
Bokslutskommuniké jan-dec 2019
Kvartalsrapport Q3 2019
Kvartalsrapport Q2 2019
Kvartalsrapport Q1 2019
Bokslutskommuniké jan-dec 2018
Kvartalsrapport Q3 2018
Kvartalsrapport Q2 2018
Kvartalsrapport Q1 2018
Helårsrapport 2017
Halvårsrapport 2017
Delårsrapport 1 jan-30 sept 2017

Årsredovisningar

Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2015/2016

Årsstämma 2024

Kallelse
Fullmakt
Styrelsens förslag till beslut om KPO-program inkl villkor för teckningsoptioner
Aktieägares förslag till beslut om teckningsoptionsprogram inkl villkor för teckningsoptioner
Årsredovisning 2023

Årsstämma 2023

Kallelse (uppdaterad 2 juni)
Fullmakt
Styrelsens förslag till beslut om utgivande av personaloptioner till anställda
Villkor för teckningsoptioner för serie 2023/2027:1
Årsredovisning 2022

Extra bolagsstämma 2022

2022-12-14
Kallelse
Styrelsens redogörelse
Revisorsyttrande
Fullmaktsformulär
Vileum ABs och Sendelbach Förvaltning ABs förslag - Personaloptionsprogram
Styrelsens förslag - Personaloptionsprogram

Årsstämma 2022

2022-06-08
Kallelse
Fullmakt
Årsredovisning 2021
Styrelsens redogörelse
Justerade förslag från nomineringskommittén
Kommuniké från årsstämma
Protokoll

Årsstämma 2021

2021-06-07
Fullmakt
Kallelse
Styrelsens Redogörelse
Årsredovisning 2020