Om Agtira

Lönsam, nära och hållbar livsmedelsproduktion

Agtira är ett food tech-bolag som levererar och driver anläggningar för hållbar och lönsam livsmedelsproduktion. Genom att odla gurkor, tomater och örter nära butiker, eliminerar eller minskar vi transportleden och ser till att konsumenter kan äta färska grönsaker året runt. I framtiden kommer vi också att kunna erbjuda lösningar för fiskodling på land, så kallad akvaponi, där fisk- och grönsaksodling sker i samspel.

Vår affärsmodell Farming as a Service, FaaS innebär att vi bygger och driftar en skräddarsydd anläggning för de produkter kunden vill ha. Kunden köper hela sitt behov till fastställda priser under en längre period, ofta 10 till 15 år.

Agtiras anläggningar finns i dag i Härnösand, Sundsvall, Östersund och Skellefteå. I november 2024 inviger vi en växthusanläggning i Haninge. Vår ambition är att vara världsledande inom odling i urbana miljöer och ständigt utveckla såväl odlingsmetoder som avancerad teknik.

Agtira revolutionerar framtidens odlingar

Världen står inför stora utmaningar när det gäller livsmedelsförsörjningen. Människor över hela världen flyttar från landsbygden till städerna, klimatförändringarna gör skördarna i konventionellt jordbruk opålitliga och politisk oro gör att transportkedjorna bryts och orsakar oväntad matvarubrist. Gamla sanningar gäller inte längre, nya sätt att odla och leverera våra livsmedel måste skapas– snabbt. Agtiras odlingssystem möjliggör livsmedelsproduktion som är hållbar, klimatsmart och lönsam.

På väg mot en livsmedelsrevolution!

Det finns många fördelar med Agtiras odlingar t ex ökad självförsörjningsgrad i Sverige, minskade transporter och att vi bidrar till ett mindre matsvinn.

Sparar mark
Agtiras odlingar maximerar skörden per kvadratmeter och sparar värdefull jordbruksmark. Vi odlar inne i affären eller på parkeringen utanför. I framtiden kanske vi odlar vid en industri som har spillvärme eller varför inte under jorden i en gruva?
Smakar bättre
Hos Agtira är det alltid högsäsong! Våra grönsaker smakar lika bra varje dag, året om.
En trygg partner
Långa avtal skapar förutsägbarhet och är en trygghet för alla parter.
Skördar varje dag
Färska grönsaker kan skördas varje dag, oberoende av transportkedjor och oförutsedda händelser på vägen.
Oberoende av klimat
Avancerad teknik och lång erfarenhet skapar optimala odlingsförhållanden varje dag, året runt. Ljust eller mörkt, kallt eller varmt på utsidan spelar ingen roll. I våra växthus alltid lagom.
Låg vattenförbrukning
I Agtiras slutna cirkulerande system minskar vattenförbrukningen med upp till 95% jämfört med en genomsnittlig importerad gurka.
Minskar matsvinn
Genom att skörda grönsakerna och placera dem på hyllan samma dag ökar vi hållbarheten på grönsakerna, vilket minskar matsvinnet.
Kapar transporter
Genom att odla i eller i anslutning till matbutiker där konsumenten finns, kapar vi behovet av fossildrivna transporter.
Play Video

Våra värdeord

Vissa ord är extra viktiga för oss som arbetar på Agtira. Ord som hjälper oss att fatta beslut och agera på ett sådant sätt att vi odlar den kultur som vi vill utveckla på våra arbetsplatser.

Öppenhet

När vi är välvilligt öppna, ärliga och reflekterande, stärker det Agtiras organisation och påverkar kvaliteten i allt vi säger och allt vi gör.

Ansvar

Våra ledare är prestigelösa och goda förebilder som ger förutsättningar för medarbetare att göra ett bra jobb. Vi tror på delegerat ansvar, våra medarbetare är kreativa och modiga, de vill ta ansvar.

Engagemang

Med engagemang och genuin vilja gör Agtiras medarbetare sitt allra bästa. Det är så vi utvecklar verksamheten, skapar förändring och överträffar våra kunders förväntningar. Engagemang gör oss till stolta medarbetare.

Hör av dig till oss

Vill du veta mer? Kontakta oss, så berättar vi.