Om oss

Agtira

Lönsam, nära och hållbar livsmedelsproduktion

Agtira är ett food tech-bolag som levererar och driver anläggningar för hållbar och lönsam livsmedelsproduktion. Genom att odla gurka, tomat, örter och andra grönsaker i direkt anslutning till butiker eliminerar vi transportleden och ser till att konsumenter kan äta färska grönsaker året runt. Vi erbjuder också lösningar för fiskodling på land, så kallad akvaponi, där fisk- och grönsaksodlingen sker i samspel och drar nytta av varandra.

Vår affärsmodell Farming-as-a-Service (FaaS) innebär att vi bygger och driftar en skräddarsydd anläggning för de produkter kunden vill ha. Kunden köper hela sitt behov till fastställda priser under en längre period, upp till 15 år.

Våra anläggningar finns i dag i Härnösand, Sundsvall, Östersund och Skellefteå. Vår ambition är att vara världsledande inom odling i urbana miljöer och ständigt utveckla såväl odlingsmetoder som mjukvarustöd.

Vi revolutionerar framtidens odlingar

Världen står inför stora utmaningar när det gäller livsmedelsförsörjningen. Människor över hela världen flyttar från landsbygden till städerna, klimatförändringarna gör skördarna i konventionellt jordbruk opålitliga och politisk oro gör att transportkedjorna bryts och orsakar oväntad matvarubrist. Gamla sanningar gäller inte längre, nya sätt att odla och leverera våra livsmedel måste till – snabbt.

Agtiras odlingssystem möjliggör livsmedelsproduktion som är hållbar, klimatsmart och lönsam.

Fördelar

Agtira historia

Fördelar med Agtiras odlingar

Sparar vatten. För att odla en Agtiragurka behövs 95 procent mindre vatten än för en genomsnittlig importerad gurka.

Eliminerar transporter. Genom att odla i eller i anslutning till matbutiker tar vi bort behovet av transporter.

Sparar mark. Våra odlingar maximerar skörden per kvadratmeter och sparar värdefull jordbruksmark.Minskar matsvinnet. Genom att skörda och sälja gurka samma dag ökar hållbarheten och färre grönsaker behöver slängas.

Oberoende av väder och klimat. Avancerad teknik skapar optimala odlingsförhållanden varje dag.

Skördar varje dag. Färska grönsaker kan skördas året om, oberoende av transportkedjor och oförutsedda händelser på vägen.

En trygg partner. Långa avtal skapar förutsägbarhet och är en trygghet för alla parter.

Smakar bättre. Våra grönsaker är alltid i högsäsong och smakar därför alltid som bäst.

Fördelar med Agtiras odlingar

Sparar vatten. För att odla en Agtiragurka behövs 95 procent mindre vatten än för en genomsnittlig importerad gurka.

Eliminerar transporter. Genom att odla i eller i anslutning till matbutiker tar vi bort behovet av transporter.

Sparar mark. Våra odlingar maximerar skörden per kvadratmeter och sparar värdefull jordbruksmark.Minskar matsvinnet. Genom att skörda och sälja gurka samma dag ökar hållbarheten och färre grönsaker behöver slängas.

Oberoende av väder och klimat. Avancerad teknik skapar optimala odlingsförhållanden varje dag.

Skördar varje dag. Färska grönsaker kan skördas året om, oberoende av transportkedjor och oförutsedda händelser på vägen.

En trygg partner. Långa avtal skapar förutsägbarhet och är en trygghet för alla parter.

Smakar bättre. Våra grönsaker är alltid i högsäsong och smakar därför alltid som bäst.