Vanliga frågor

Här kan du få svar på vanliga frågor om oss och vårt erbjudande. Hittar du inte vad du söker? Kontakta oss!

FAQ Område

Våra kunder är enskilda stora livsmedelsbutiker, hela butikskedjor eller grossister/distributörer.

Agtiras FaaS-modell innebär att vi tecknar avtal, mellan 10 och 15 år, direkt med handlare eller distributör. Vi står för drift och produktion av odlingen och kunderna förbinder sig att köpa hela produktionen under avtalsperioden. Priset på skörden avtalas på förhand efter principen att vi får täckning för produktionskostnad och får en andel av handlarens vinst. Elkostnad är en rörlig del av vår produktionskostnad och därmed även en rörlig del i våra avtal. Vi erhåller alltså en årlig löpande intäkt och får en förutbestämd vinstmarginal per anläggning.

Handlaren har traditionellt handlat grönsaker av distributörerna där priset sätts utifrån utbud och efterfrågan. Det som hänt sedan kriget i Ukraina bröt ut och energipriserna i Europa har skenat, är att priserna på grönsaker har stigit kraftigt och vissa grönsaker blivit svåra eller omöjliga att få tag på. Både politiker och handlare vill öka självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige, som idag ligger på 50% att jämföra med Finlands 80% och Danmarks 125%.

Långa kontrakt är förstås bra för Agtira och handlaren vill samtidigt långsiktigt säkerställa både leverans och pris på grönsakerna, vilket vi kan erbjuda genom vår FaaS-modell.

Det ordet använder vi då växthusanläggningen ligger i direkt anslutning till butiken, där produkterna säljs.

Urban odling är cirkulära, kompakta system för högavkastande odling i stadsnära miljöer. Det innebär att Agtiras odlingar inte tar odlingsbar yta i anspråk. Våra urbana odlingssystem sparar 95 % av vattenförbrukningen i jämförelse med importerade gurkor, och vattnet i odlingarna cirkuleras vilket innebär att de inte medför någon miljöpåverkan genom utsläpp.

Gurka och tomat står för en mycket stor del av handlarens grönsaksförsäljning. Vi odlar dock även en del kryddor i samma växthus. Det är handlaren som avgör vilka grönsaker som ska odlas men det är gurka och tomat som ger högst lönsamhet och står för störst volymer hos handlaren.

Vi har en anläggning i Sundsvall där odlingen är placerad inne i butiken, vilket betyder att vi odlar med enbart artificiell belysning. I uppbyggnadsfasen av Agtira har det varit viktigt att bevisa vår teknik ute hos kund och då har denna typ av mindre anläggning fungerat som en instegsmodell. Vårt fokus framåt är dock större växthusanläggningar om flera tusen kvadratmeter, vilket ger både dagsljus och bättre lönsamhet.

Fruktbärande grönsaker är mer komplext att odla än bladgrönt. Det ställer väsentligt högre krav på odlingsmiljö, teknik och kompetens. Fruktbärande grönsaker kräver också ofta pollinering, vilket kräver levande pollinerare.

Våra anläggningar värms upp med el från förnyelsebara källor till skillnad från många växthus i Europa som värms upp med fossil energi. Det har också lett till att flera av dem har varit tvungna att dra ned eller stänga senaste tiden p.g.a. elpriser i Europa. Belysningen i våra växthus sker med effektiva LED-lampor som drar begränsat med el. En spanskodlad gurka som odlats i solen har transporterats över 300 mil innan den kommer till butik och hunnit bli 2 veckor gammal. Transporten sker med fossildrivna lastbilar och livslängden på gurkan blir väsentligt kortare vilket innebär att spanska gurkor kan kasseras i ett tidigare skede, antingen vid omlastningar under transporten, hos handlaren eller hemma hos konsumenten. Våra gurkor säljs och hamnar i kylen hemma hos konsumenten samma dag som de skördas och därför slängs en minimal andel av våra gurkor i soporna. I kylen håller våra gurkor ofta tre veckor.

Tyvärr kan vi i dagsläget inte ge ett exakt svar på denna fråga. Den står på vår ”att göra lista”. Samtidigt talar våra politiker om att Sverige behöver öka självförsörjningsgraden, det är också en aspekt.

Som du säkert märkt pratar vi väldigt mycket om gurka nu för tiden och väldigt lite om tomater. Anledningen är att det finns färre leverantörer av gurka än tomater, så gurkodling är mer lönsamt för oss. Det är bara att titta i grönsaksdiskarna; där finns en mängd olika sorters tomater medan gurkutbudet inte är så stort. Vi skulle dock kunna odla det mesta som växer ovan mark, och vid ICA Maxi i Östersund, odlar vi gurka, plommon- och körsbärstomater samt basilika, timjan, koriander, dill och persilja.

Hör av dig till oss

Vill du veta mer? Kontakta oss, så berättar vi.