Investerare

Investor relations

Investerare

Investera i Agtira

Med avancerad teknik och världsledande kompetens driver Agtiras klimatsmarta odlingssystem den livsmedelsrevolution som bara börjat. En investering i Agtira är en investering i framtiden och den pågående omställningen mot hållbar global livsmedelsproduktion.

Agtira är ett foodtech-bolag i stark expansion. Med en rad anläggningar i drift, avtal på ytterligare flera och en stark efterfrågan finns alla möjligheter till en mycket god utveckling.

Agtira ger kunder möjlighet till större kostnads- och priskontroll,  enastående kvalitet, reducerat svinn och större säljvolym. Utöver det stärks kundernas varumärke och hållbarhetsprofil.

Farming-as-a-service

Vår affärsmodell Farming-as-a-Service (FaaS) innebär att vi bygger och driftar en skräddarsydd anläggning för de produkter kunden vill ha. Kunden köper hela sitt behov till fastställda priser under en längre period, upp till 15 år. Upp till 100% av produktionen är såld på förhand till en förutbestämd vinstmarginal. Affärsmodellen tillsammans med finanseringsmodellen möjliggör snabb uppskalning.

Exempel från kund, ungefärlig förändring efter Agtiras installation på plats:

  • 30% ökad omsättning
  • 5% ökad vinst
  • 75% reducerat svinn

Investerare

Investera i Agtira

Med avancerad teknik och världsledande kompetens driver Agtiras klimatsmarta odlingssystem den livsmedelsrevolution som bara börjat. En investering i Agtira är en investering i framtiden och den pågående omställningen mot hållbar global livsmedelsproduktion.

Agtira är ett foodtech-bolag i stark expansion. Med en rad anläggningar i drift, avtal på ytterligare flera och en stark efterfrågan finns alla möjligheter till en mycket god utveckling.

Agtira ger kunder möjlighet till större kostnads- och priskontroll,  enastående kvalitet, reducerat svinn och större säljvolym. Utöver det stärks kundernas varumärke och hållbarhetsprofil.

Farming-as-a-service

Vår affärsmodell Farming-as-a-Service (FaaS) innebär att vi bygger och driftar en skräddarsydd anläggning för de produkter kunden vill ha. Kunden köper hela sitt behov till fastställda priser under en längre period, upp till 15 år. Upp till 100% av produktionen är såld på förhand till en förutbestämd vinstmarginal. Affärsmodellen tillsammans med finanseringsmodellen möjliggör snabb uppskalning.

Exempel från kund, ungefärlig förändring efter Agtiras installation på plats:

  • 30% ökad omsättning
  • 5% ökad vinst
  • 75% reducerat svinn

Finansiell kalender

2024-02-14

Bokslutskommuniké för 2023 / Kvartalsrapport Q4 2023

2024-05-14

Årsredovisning för 2023

2024-05-14

Kvartalsrapport Q1 2024

2024-06-18

Årsstämma 2024

2024-08-14

Kvartalsrapport Q2 2024

2024-11-12

Kvartalsrapport Q3 2024

2025-02-14

Bokslutskommuniké för 2024 / Kvartalsrapport Q4 2024

Aktieinformation

Namn

Agtira AB

Bransch

Förpackade konsumtionsvaror

Symbol

AGTIRA B

ISIN

SE0008588354

Marknadssegment

Nasdaq First North

Första handelsdag

2017-06-27

Presskontakt

Berit Fryklund

Pressansvarig

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
+46 (0)31-761 22 30
www.partnerfk.se