Ludvig Nauckhoff

Ordförande

Ludvig är född 1971 och har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet. Tidigare erfarenheter bl a som VD för Goodyear Dunlop Tires i Norden och Baltikum samt befattningar inom bl.a Unilever och Nike. Idag verksam inom styrelsearbete och rådgivare samt investeringar i onoterade bolag och fastigheter.

Styrelseledamot sedan 2021.

Ekonomie magisterexamen, Stockholms Universitet.

Ludvig är sedan januari 2018 verksam som styrelseledamot, investerare och affärsutvecklare. Han har tidigare arbetat i olika roller på Nike, Unilever och även Goodyear, där han var VD för den nordiska och baltiska verksamheten från 2012.

Innehav i Agtira
4 000 B-aktier (via bolag)
Pågående uppdrag
Styrelseordförande i 2D fab AB
Styrelseordförande i Realbridge AB
Styrelseordförande i Healthcare Logistics Sweden AB
Styrelseledamot i Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja