Stig Svedberg

Ledamot

Stig har 40 års erfarenhet som entreprenör och företagare med utbildning inom bygg. Han är idag ägare och VD i ett flertal företag inom fastighets- och byggbranschen. Han har bland annat varit styrelseledamot i börsnoterade Amasten.

Innehav i Agtira
1 654 102 B-aktier privat och genom bolag
Pågående uppdrag
VD och styrelseledamot Tvättbjörnen Holding AB som är koncernmoder i en koncern med 16 bolag
Tvättbjörnen Förvaltning 1 AB
Tvättbjörnen Gävle 1 AB
Tvättbjörnen Umeå 1 AB
Tvättbjörnen Gävlesund 1 AB
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej