Mattias Gemborg

Ledamot

Mattias innehar en kandidatexamen i industriell ekonomi med inrikning mot kemi- och bioteknik från Chalmers tekniska högskola. Han har varit verksam i livsmedelsbranschen i 15 år där han startat och drivit flera företag och bland annat varit ICA-handlare. Mattias har tidigare varit Vd för Agtira, sedan 2023 är han styrelseledamot.

Innehav i Agtira
7 800 B-aktier, 25 000 teckningsoptioner serie T02
Pågående uppdrag
Styrelsesuppleant i Ocklinds livs AB
Styrelsesuppleant i Gott & sånt i Åre Station AB
Styrelsesuppleant i Peckas Solutions AB
Styrelseledamot i Lounge I Åre AB
Vice VD i Gashäng AB
Styrelseledamot i Gemborg Invest AB
Styrelseledamot och Vd I Nordic pods AB
Styrelsesuppleant i Peckas naturodlingar fastigheter AB
Styrelseledamot och Vd i SFD restauranger AB
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja