Erik Jonuks

VD

Erik Jonuks är utbildad agronom och har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i tillväxtbolag samt ägt och drivit ett flertal bolag i olika branscher. Han kommer senast från rollen som Vd på Ekobot, ett bolag som han även har varit med och introducerat på Nasdaq First North. Vd sedan september 2023.

Innehav i Agtira
12 650 B-aktier