Investerare

Teckningsoptionsprogram

Teckningsoptionsprogram 2020/2024 (vd och anställda nyckelpersoner)
 

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 2 oktober 2020 att införa ett teckningsoptionsprogram för den verkställande direktören och fyra anställda nyckelpersoner. Programmet innebär att Bolaget ska emittera högst 44 500 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie serie B i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 22 250 SEK. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 1,26 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). För varje teckningsoption innehavaren har innehavaren rätt att teckna en ny aktie serie B till en teckningskurs om 20 SEK. Teckning av B­aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 januari till och med 1 oktober 2024.

 

Teckningsoptionsprogram 2020/2024 (fd styrelseordförande)
 

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 2 oktober 2020 att införa ett teckningsoptionsprogram för dåvarande styrelseordföranden Hans Axelsson. Programmet innebär att Bolaget ska emittera högst 10 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie serie B i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 5 000 SEK. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 1,26 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). För varje teckningsoption innehavaren har innehavaren rätt att teckna en ny aktie serie B till en teckningskurs om 20 SEK. Teckning av B­aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 januari till och med 1 oktober 2024.