Investerare

Agtira investor relations

Investerare

Varför investera i Agtira?

Hållbara affärsmodeller och verksamheter som visar samhällsansvar utgör i ett längre perspektiv bättre investeringar än mindre hållbara bolag. En investering i Agtiras klimatsmarta odlingssystem är i alla aspekter en investering i framtiden, i ett företag som till 100 procent är klassat som greentech-bolag. Du får vara en del av livsmedelsrevolutionen och driva omställningen mot hållbar produktion samtidigt som du investerar i ett bolag som är världsledande i sin bransch. Var med och gör skillnad – på riktigt!

Investerare

Varför investera i Agtira?

Hållbara affärsmodeller och verksamheter som visar samhällsansvar utgör i ett längre perspektiv bättre investeringar än mindre hållbara bolag. En investering i Agtiras klimatsmarta odlingssystem är i alla aspekter en investering i framtiden, i ett företag som till 100 procent är klassat som greentech-bolag. Du får vara en del av livsmedelsrevolutionen och driva omställningen mot hållbar produktion samtidigt som du investerar i ett bolag som är världsledande i sin bransch. Var med och gör skillnad – på riktigt!

Finansiell kalender

2021-08-10

Delårsrapport april - juni

2021-11-02

Delårsrapport juli - september

2022-02-10

Bokslutskommuniké januari - december 2021

Aktieinformation

Namn

Agtira AB

Bransch

Förpackade konsumtionsvaror

Symbol

AGTIRA B

ISIN

SE0008588354

Marknadssegment

Nordic SME Sweden

Första handelsdag

2017-06-27

Presskontakt

Lars Sjögrell

Press och IR-chef