Investerare

Pressmeddelanden

Polarbrödsgruppen investerar i Peckas Naturodlingar

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att Polarbrödsgruppen valt att investera cirka 500 KSEK i den nyemission som stängde den 8 december 2017. Investeringen är en del av Polarbrödsgruppens satsning på hållbara investeringar.

Peckas Naturodlingars företrädesemission tecknades till cirka 196 procent

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 8 december 2017, tecknades till totalt cirka 19 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 196 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 9,0 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.

I Europas största kretsloppsodling växer nu de första tomaterna

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att tomaterna börjat växa i kretsloppsodlingen i Härnösand. Peckas Naturodlingar påbörjade byggnationen av sin första storskaliga kretsloppsodling under våren 2017. I den unika anläggningen i Härnösand som är uppförd enligt grundaren Pecka Nygårds 20-åriga erfarenhet av kretsloppsodling, växer nu de första tomaterna.

Peckas Naturodlingar publicerar memorandum och anmälningssedel

Peckas Naturodlingar genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår mellan den 24 november – 8 december 2017. Bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan

Peckas Naturodlingar beslutar om företrädesemission om 9,7 MSEK

Peckas Naturodlingar meddelar idag att styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (“Peckas Naturodlingar” eller “Bolaget”) den 13 november 2017, med stöd av bemyndigande lämnat vid bolagsstämman den 16 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 9,7 MSEK. Teckningsperioden är mellan den 24 november till 8 december. Emissionen föranleds av stort internationellt intresse för bolagets lösning för kretsloppsodling (akvaponi) av tomater och fisk.

Peckas Naturodlingar vinner Ullbaggepriset

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att bolaget vunnit Landbygdsnätverkets Ullbaggepris inom kategorin Klimat och Miljö. Galan ägde rum kvällen den 8 november 2017 och Peckas Naturodlingar fick pris för sitt arbete med närodlad, resurseffektiv och giftfri mat.

Delårsrapport 1 januari – 30 september

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2017 · Europas största kretsloppsodling snart färdigbyggd · IR-samarbete inlett med Laika Consulting · Arbetet med projektering i landets storstadsregioner fortgår · Kassaflöde under perioden: -2 245 519 kr. Soliditeten i slutet av perioden var 75%, och likviditeten uppgick till 2 447 253 kr. Periodens rörelseresultat: -3 233 271 kr. Resultat per aktie: -1,47 kr.

Peckas Naturodlingar ansöker om planändring inför möjligt markförvärv i Falkenberg

Peckas Naturodlingar ansöker om planändring inför möjligt markförvärv i Falkenberg. Peckas Naturodlingar har inlämnat en ansökan om planändring av två fastigheter i Falkenbergs kommun efter samråd med kommunen och existerande markägare. Etableringsplatsen erbjuder omedelbar närhet till en biogasanläggning samt möjlighet att distribuera tomater till Göteborg och övriga västkusten.

Peckas Naturodlingars första tomatskörd kommer i mellandagarna

NGM-noterade Peckas Naturodlingar AB:s första skörd av tomater når handeln i mellandagarna. Tomaterna odlas med en resurseffektiv, klimatsmart och giftfri metod.

Peckas Naturodlingar börjar publicera kvartalsrapporter

Peckas Naturodlingar har beslutat att från och med det tredje kvartalet 2017 publicera kvartalsvisa delårsrapporter för att öka transparensen gentemot aktieägare och andra intressenter. Tidigare publicerades endast halvårsvisa delårsrapporter.

Peckas Naturodlingar inleder IR-satsning med Laika Consulting

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att bolaget har inlett ett samarbete inom investerarrelationer med Laika Consulting, ett företag som specialiserat sig på att leverera tjänster inom finansiell kommunikation åt noterade bolag och finansiella aktörer.

Halvårsrapport 2017

SAMMANFATTNING HALVÅRSRAPPORT 2017 · 27 juni noterades Peckas Naturodlingar på NGM Nordic MTF · Bygget av 4000 kvm produktionsanläggning i Härnösand går enligt tidsplan · En andra publik emission tecknades till 172% och gav bolaget ett tillskott på 12,5 MSEK · Arbetet för vidare expansion har påbörjats och vi förhandsprojekterar på ett flertal platser i Sverige. · Kassaflödet under perioden var -5 411 852 kr. Soliditeten var 89%. Likviditeten var 10 104 624 kr. Rörelseresultatet -1 738 875 kr. Resultat per aktie -0,79 kr.

Europas största kretsloppsodling är snart färdigbyggd

Resultatet blir högkvalitativa närodlade tomater och fisk som framställts på ett resurseffektiv, klimatsmart, giftfritt sätt. Den första skörden är redan bokad. Förra året startade arbetet med att förverkliga drömmen om att omsätta 20-års erfarenhet av hållbar kretsloppsodling. Arbetet är nu i sin slutfas och snart tas Europas största produktionsanläggning på 4 000 kvadratmeter, med resurseffektiv matproduktion i drift i Härnösand.

Peckas Naturodlingar noteras idag på NGM-börsen

Idag, 27/6 är första handelsdagen för aktien Peckas Naturodlingar AB.

Peckas Naturodlingar noteras på Nordic MTF

Peckas Naturodlingar AB (Publ) är ett företag som med nya metoder ska tillgodose den växande marknaden för närodlade och hållbart odlade livsmedel. Verksamheten består i att odla fisk och tomater – och även andra grönsaker – året om i en modern akvaponi, en kretsloppsodling där fisken ger näring till växterna och växterna renar vattnet.

Aktieägarna i Peckas naturodlingar (“Bolaget”) har den 16 juni hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades

Resultat – balansräkningar för Bolaget, samt den föreslagna resultatdispositionen fastställdes. Stämman beviljade ansvarsfrihet för Styrelsen och den verkställande direktören. Stämman beslutade följande arvoden till styrelse och revisor: Till ordförande: 2 prisbasbelopp(89 600 Kr) i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma. Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp(44 800 Kr i fast arvode för perioden fram till […]

Nytt datum för planerad första handelsdag

Av administrativa skäl framflyttas första handelsdagen i Bolagets aktie. Styrelsen beräknar att första handelsdag kommer att infalla den 22 juni 2017. Notering förutsätter att NGM godkänner bolaget för handel, beslut beräknas kunna tas den 16 juni. Styrelsen Härnösand den 2017-06-09 Peckas Naturodlingar AB VD, Hugo Wikström E-post: hugo@peckas.se Telefon: 0705343001

Nytt datum för planerad första handelsdag

Av administrativa skäl framflyttas första handelsdagen i Bolagets aktie. Styrelsen beräknar att första handelsdag kommer att infalla den 22 juni 2017. Notering förutsätter att NGM godkänner bolaget för handel, beslut beräknas kunna tas den 16 juni. Styrelsen Härnösand den 2017-06-09 Peckas Naturodlingar AB VD, Hugo Wikström E-post: hugo@peckas.se Telefon: 0705343001

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB(publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2017 klockan 10.00 på Sambiblioteket i Härnösand Universitetsbacken 3, 871 31 Härnösand

Nytt datum för planerad första handelsdag

Peckas Naturodlingar meddelar att ändra planerad första handelsdag till 9 juni 2017.