Investerare

Pressmeddelanden

Regulatorisk

Agtira och Greenfood har tecknat ramavtal om etablering av ett stort antal stadsodlingar de kommande tre åren

Nu är det klart att green tech-företagen Agtira AB och Greenfood Fresh Produce Int’l AB kommer att dra i gång en gemensam storsatsning på urban farming. Satsningen innebär att man siktar på att etablera grönsaksodlingar på minst ett tiotal platser i Sverige de närmaste tre åren. De producerade grönsakerna kommer att säljas under det gemensamma varumärket ”City Greens”.

Regulatorisk

Aktieägarna i Agtira AB kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2022

Kallelse kommer formellt ske genom Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter samt på Agtiras hemsida den 11 maj 2022.

Regulatorisk

Agtira kommer att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

Agtira AB:s styrelse har beslutat att verka för ett byte av handelsplats från NGM Nordic SME, där bolagets aktier handlas idag, till Nasdaq First North Growth Market. Arbetet med listbyte inleds omgående med avsikten att bytet ska vara genomfört under 2022.

Regulatorisk

ICA Maxi Sundsvall först med vertikalodlade gurkor i butik            med hjälp av Agtiras odlingssystem InStore

På torsdagen invigdes Food Tech-företaget Agtiras första odlingssystem inne i en butik. Först ut att erbjuda kunderna grönsaker som odlats inne i butiken är ICA Maxi Sundsvall. ”Med vårt system InStore är vi först i världen med att erbjuda vertikalodling av gurka inomhus direkt i butik”, kommenterade en mycket nöjd Mattias Gemborg, Agtiras vd.

Regulatorisk

Agtira lanserar sitt nya örtskåp, där butiker och restauranger kommer att kunna odla hela sitt behov av kryddor och örter

På torsdag invigs food tech-företaget Agtiras allra första odlingssystem hos ICA Maxi Birsta, Sundsvall, där tonvis av gurkor och tusentals örter kommer att vertikalodlas inne i butiken. Samtidigt lanserar Agtira sitt nya örtskåp, Agtira Herbs, där stora mängder kryddor kommer att odlas. Örtskåpet, som är utvecklat av Agtira, kommer att erbjudas butiker, hotell och restauranger över hela landet, där ICA Maxi Birsta är först ut.

Regulatorisk

Välmeriterad COO förstärker Agtira

Foodtech-företaget Agtira i Härnösand har rekryterat en ny Chief Operating Officer (COO) med ett mycket meriterande CV. Pontus Lamberg har tidigare varit verksam inom transportbranschen, arbetat med läkemedelsutveckling och har även erfarenhet från IT-sektorn och fastighetsbranschen. Han kommer senast från ett uppdrag som vd på Advantage Aviation Services, ett företag i flygbranschen, som han med hjälp av nya strategier lotsade till internationell expansion och hög lönsamhet.

Regulatorisk

Agtira och Greenfood planerar storsatsning inom urban farming med vertikalodlingar på många platser i Sverige

Foodtech-företaget Agtira AB och livsmedelskoncernen Greenfood har tecknat en avsiktsförklaring om en gemensam storsatsning på urban farming. Planen är att Greenfoods affärsområde Fresh Produce och Agtira ska etablera odlingssystem på ett stort antal strategiska platser inne i städer, framför allt i storstadsregionerna. Samarbetet kan på sikt generera omsättning i hundramiljonersklassen årligen för Agtira, förutsatt att hela planen blir verklighet.

Regulatorisk

Agtiras andra patentansökan inlämnad

Food tech-företaget Agtira AB i Härnösand har lämnat in sin andra patentansökan. Företaget har utvecklat en flytande växtnäring som framställs av växtavfall och fiskslam. Det är en blandning som innebär att växtavfall och fiskslam som bildas vid den akvaponiska odlingen kan tas omhand, samtidigt som man minimerar behovet att ta in näringsämnen utifrån.  Agtira betraktar detta patent som mycket viktigt för det fortsatta arbetet med att anlägga växthusodlingar i anslutning till stormarknader över hela Sverige.

Regulatorisk

Agtira säljer sin anläggning i Härnösand för 64,5 MSEK genom en ”sale and lease back-transaktion” som frigör 38,5 MSEK i kapital

Food tech-företaget Agtira AB i Härnösand avyttrar sina två fastigheter för 64,5 miljoner kronor till fastighetsbolaget Tvättbjörnen Holding AB och tecknar samtidigt ett hyresavtal på 20 år för samma lokaler. Affären ger Agtira en positiv resultateffekt på cirka 4 MSEK som kommer att redovisas i första kvartalet 2022 och frigöra cirka 38,5 MSEK i likvida medel efter lånelösen som skall användas för att accelerera bolagets tillväxt. Upplägget förväntas medföra ett i princip oförändrat löpande kassaflöde samt en negativ resultateffekt om cirka 1 MSEK årligen

Regulatorisk

Agtira och ICA Maxi Skellefteå utökar det befintliga avtalet med flera miljoner kronor

I november tecknade Agtira AB ett avtal om att leverera en InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå där tonvis av vertikalodlade gurkor kommer att produceras. Nu står det klart att Agtira även kommer att ansvara för örtodling inne i samma butik, en kompletterande order, som är värd upp till 2,3 miljoner kronor över sju år. Enligt det nya avtalet kommer Agtira se till att ICA Maxi-butikens avdelning för Frukt och Grönt kan producera tusentals krukor med sallad och olika kryddor varje år.

Regulatorisk

Sveriges största ICA-butik kan bli självförsörjande på gurkor och örter med hjälp av Agtiras vertikalodling

Agtira AB är på väg mot sin viktigaste order någonsin; Sveriges största ICA-butik, ICA Maxi Haninge, har tecknat en avsiktsförklaring, som syftar till att en Agtira-anläggning ska byggas i anslutning till stormarknaden, med målet att den ska bli helt självförsörjande på gurka och örter.

Regulatorisk

Agtira har fått ett viktigt patent godkänt

Foodtech-företaget Agtira har beviljats sitt första patent. Patentet avser innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker och fisk odlas i ett slutet system. “Patentet var väldigt viktigt för oss. Det visar på innovationshöjden inom vårt företag och bekräftar att Agtira är ett high tech-företag, så mycket mer än en vanlig grönsaksodlare”, kommenterar Mattias Gemborg, vd för Agtira.

Regulatorisk

Ännu en framgång för Agtiras system med butiksodlade grönsaker

Agtira AB har tecknat ett avtal om att leverera en Agtira InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå värt 3,8 mkr över sju år. Enligt avtalet kommer Agtira att förse ICA Maxi i Skellefteå med stora mängder gurka som produceras på plats inne i affären.

Regulatorisk

Kvartalsrapport juli-september 2021

Sammanfattning av tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30) Nettoomsättningen tredje kvartalet uppgick till 3544 KSEK (2946 KSEK) Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4996 KSEK (-5660 KSEK) Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,41 SEK (-0,83 SEK) Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

Regulatorisk

Agtira AB i Härnösand genomför en riktad nyemission till två av sina storägare. Genom nyemission tillförs Bolaget cirka 20 MSK

Agtira AB (publ) – listat på NGM Nordic SME – upplever en stark efterfrågan på sina system för urban livsmedelsproduktion. Agtiras styrelse har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 7 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 20 MSEK till Stig Svedberg (10 MSEK) och Lars Göran Bäckvall (10 MSEK) för att möjliggöra en ökad tillväxttakt, samtidigt som rörelsekapitalet stärks. Teckningskursen motsvarar aktiens stängningskurs den 27 oktober 2021 och emissionen genomförs utan rabatt.

Regulatorisk

Agtira AB (publ) levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund – uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund. Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan partnerna är på 15 år.

Agtira AB (publ) levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund – uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund. Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan partnerna är på 15 år.

Regulatorisk

Agtira AB erhåller lånefinansiering om 6.0 MSEK

För att säkerställa Agtira AB:s (“Agtira” eller “Bolaget”) likviditetsbehov har Bolaget tecknat ett lånefinansieringsavtal om totalt 6,0 MSEK med långivaren Modelio Equity AB (publ). Anledningen till upptagandet av lån är att stärka Bolagets likviditet på kort sikt. Löptiden på lånet är till och med den 31 decemeber 2021. Lånefinansieringen upptas med en månatlig ränta om 0,75 procent och en uppläggningsavgift om 5 procent.

Agtira (publ) förstärker organisationen – anställer Jasmine Minell som byggprojektledare

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), förstärker nu organisationen och anställer civilingenjören Jasmine Minell som byggprojektledare.

Agtira (publ) nominerat i Dagligvarugalan 2021 i klassen “Årets Hållbarhetsalternativ”

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har nominerats i Dagligvarugalan 2021, som arrangeras av tidningen Fri Köpenskap, i klassen “Årets Hållbarhetsalternativ”.