Investerare

Pressmeddelanden

Agtira utvalt till investerarkonferensen Nordic-US Food Summit i Silicon Valley som ett av Nordens mest lovande food tech-bolag

Regulatorisk

Foodtech-företaget Agtira är ett av de nordiska företag som valts ut att delta i Nordic-US Food Summit som arrangeras i USA i november. ”Det här är ett mycket bra kvitto på hur man ser på Agtira. Vi anses vara ett av de mest lovande hållbarhetsföretagen i Norden inom food tech”, kommenterar Pontus Lamberg, COO på Agtira. Han hoppas att konferensen ska leda till nya kontakter och nytt kapital till Agtiras fortsatta expansion. I juryn som valde Agtira sitter bland annat en av grundarna till svenska Oatly, som fått sitt internationella genombrott i USA.

Läs mer

Agtira tar hem order på 40 miljoner när Sveriges största ICA-butik, ICA Maxi Haninge, blir helt självförsörjande på gurkor

Regulatorisk

Foodtech-företaget Agtira AB har tecknat avtal med ICA Maxi Haninge om att etablera en Agtira Greens-anläggning i anslutning till ICA Maxi-butiken. Där inne kommer Agtira producera gurkor i volymer som gör butiken helt självförsörjande. Avtalet, som är på tio år, är värt totalt 40 miljoner kronor för Agtira.

Läs mer

Agtira AB senarelägger offentliggörandet av kvartalsrapporten för april-juni 2022

Regulatorisk

Foodtech-företaget Agtira AB har beslutat att senarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet av 2022, dvs april-juni.

Läs mer

Agtira förstärker organisationen med meriterad CFO, tillika vice vd

Regulatorisk

Foodtech-företaget Agtira i Härnösand fortsätter att utveckla organisationen, den här gången genom rekryteringen av den mycket erfarne Christer Edblad som ny CFO och vice vd Christer Edblad kommer att gå in som tillförordnad vd när Mattias Gemborg i sommar går på pappaledighet.

Läs mer

Agtira medverkar på Småbolagsdagarna

Foodtech-företaget Agtira i Härnösand är ett av de företag som kommer att medverka med en presentation på Småbolagsdagarna 2022 som genomförs i Stockholm den 13–15 juni.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2022 i Agtira AB

Regulatorisk

Idag, den 8 juni 2022, hölls årsstämma i Agtira AB (publ) i bolagets lokaler på Verkstadsvägen 19 i Härnösand.

Läs mer

Agtira AB meddelar justerade förslag från nomineringskommittén inför årsstämman

Regulatorisk

Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) meddelar idag att vissa av nomineringskommitténs förslag som intagits i kallelsen inför årsstämman den 8 juni ska justeras. Nedanstående förslag kommer i stället att framläggas av nomineringskommittén under punkterna 10 – 12 i den aktuella dagordningen.

Läs mer

Agtiras Årsredovisning 2021

Regulatorisk

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Agtira AB AB (publ) finns i sin helhet i bifogad fil samt på bolagets hemsida från och med den 18 maj 2022.

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2022

Regulatorisk

Sammanfattning av första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31) ● Nettoomsättningen första kvartalet uppgick till 6 947 KSEK (2 300 KSEK) ● Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till – 4 672 KSEK (-5 878 KSEK) ● Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till 0,09 SEK (-0,71 SEK) (Belopp inom parentes anger jämförande period föregående år)

Läs mer

Agtira och Greenfood har tecknat ramavtal om etablering av ett stort antal stadsodlingar de kommande tre åren

Regulatorisk

Nu är det klart att green tech-företagen Agtira AB och Greenfood Fresh Produce Int’l AB kommer att dra i gång en gemensam storsatsning på urban farming. Satsningen innebär att man siktar på att etablera grönsaksodlingar på minst ett tiotal platser i Sverige de närmaste tre åren. De producerade grönsakerna kommer att säljas under det gemensamma varumärket ”City Greens”.

Läs mer

Aktieägarna i Agtira AB kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2022

Regulatorisk

Kallelse kommer formellt ske genom Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter samt på Agtiras hemsida den 11 maj 2022.

Läs mer

Agtira kommer att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk

Agtira AB:s styrelse har beslutat att verka för ett byte av handelsplats från NGM Nordic SME, där bolagets aktier handlas idag, till Nasdaq First North Growth Market. Arbetet med listbyte inleds omgående med avsikten att bytet ska vara genomfört under 2022.

Läs mer

ICA Maxi Sundsvall först med vertikalodlade gurkor i butik            med hjälp av Agtiras odlingssystem InStore

Regulatorisk

På torsdagen invigdes Food Tech-företaget Agtiras första odlingssystem inne i en butik. Först ut att erbjuda kunderna grönsaker som odlats inne i butiken är ICA Maxi Sundsvall. ”Med vårt system InStore är vi först i världen med att erbjuda vertikalodling av gurka inomhus direkt i butik”, kommenterade en mycket nöjd Mattias Gemborg, Agtiras vd.

Läs mer

Agtira lanserar sitt nya örtskåp, där butiker och restauranger kommer att kunna odla hela sitt behov av kryddor och örter

Regulatorisk

På torsdag invigs food tech-företaget Agtiras allra första odlingssystem hos ICA Maxi Birsta, Sundsvall, där tonvis av gurkor och tusentals örter kommer att vertikalodlas inne i butiken. Samtidigt lanserar Agtira sitt nya örtskåp, Agtira Herbs, där stora mängder kryddor kommer att odlas. Örtskåpet, som är utvecklat av Agtira, kommer att erbjudas butiker, hotell och restauranger över hela landet, där ICA Maxi Birsta är först ut.

Läs mer

Välmeriterad COO förstärker Agtira

Regulatorisk

Foodtech-företaget Agtira i Härnösand har rekryterat en ny Chief Operating Officer (COO) med ett mycket meriterande CV. Pontus Lamberg har tidigare varit verksam inom transportbranschen, arbetat med läkemedelsutveckling och har även erfarenhet från IT-sektorn och fastighetsbranschen. Han kommer senast från ett uppdrag som vd på Advantage Aviation Services, ett företag i flygbranschen, som han med hjälp av nya strategier lotsade till internationell expansion och hög lönsamhet.

Läs mer

Agtira och Greenfood planerar storsatsning inom urban farming med vertikalodlingar på många platser i Sverige

Regulatorisk

Foodtech-företaget Agtira AB och livsmedelskoncernen Greenfood har tecknat en avsiktsförklaring om en gemensam storsatsning på urban farming. Planen är att Greenfoods affärsområde Fresh Produce och Agtira ska etablera odlingssystem på ett stort antal strategiska platser inne i städer, framför allt i storstadsregionerna. Samarbetet kan på sikt generera omsättning i hundramiljonersklassen årligen för Agtira, förutsatt att hela planen blir verklighet.

Läs mer

Agtiras andra patentansökan inlämnad

Regulatorisk

Food tech-företaget Agtira AB i Härnösand har lämnat in sin andra patentansökan. Företaget har utvecklat en flytande växtnäring som framställs av växtavfall och fiskslam. Det är en blandning som innebär att växtavfall och fiskslam som bildas vid den akvaponiska odlingen kan tas omhand, samtidigt som man minimerar behovet att ta in näringsämnen utifrån.  Agtira betraktar detta patent som mycket viktigt för det fortsatta arbetet med att anlägga växthusodlingar i anslutning till stormarknader över hela Sverige.

Läs mer

Agtira säljer sin anläggning i Härnösand för 64,5 MSEK genom en ”sale and lease back-transaktion” som frigör 38,5 MSEK i kapital

Regulatorisk

Food tech-företaget Agtira AB i Härnösand avyttrar sina två fastigheter för 64,5 miljoner kronor till fastighetsbolaget Tvättbjörnen Holding AB och tecknar samtidigt ett hyresavtal på 20 år för samma lokaler. Affären ger Agtira en positiv resultateffekt på cirka 4 MSEK som kommer att redovisas i första kvartalet 2022 och frigöra cirka 38,5 MSEK i likvida medel efter lånelösen som skall användas för att accelerera bolagets tillväxt. Upplägget förväntas medföra ett i princip oförändrat löpande kassaflöde samt en negativ resultateffekt om cirka 1 MSEK årligen

Läs mer

Agtira och ICA Maxi Skellefteå utökar det befintliga avtalet med flera miljoner kronor

Regulatorisk

I november tecknade Agtira AB ett avtal om att leverera en InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå där tonvis av vertikalodlade gurkor kommer att produceras. Nu står det klart att Agtira även kommer att ansvara för örtodling inne i samma butik, en kompletterande order, som är värd upp till 2,3 miljoner kronor över sju år. Enligt det nya avtalet kommer Agtira se till att ICA Maxi-butikens avdelning för Frukt och Grönt kan producera tusentals krukor med sallad och olika kryddor varje år.

Läs mer

Sveriges största ICA-butik kan bli självförsörjande på gurkor och örter med hjälp av Agtiras vertikalodling

Regulatorisk

Agtira AB är på väg mot sin viktigaste order någonsin; Sveriges största ICA-butik, ICA Maxi Haninge, har tecknat en avsiktsförklaring, som syftar till att en Agtira-anläggning ska byggas i anslutning till stormarknaden, med målet att den ska bli helt självförsörjande på gurka och örter.

Läs mer