Investerare

Pressmeddelanden

Regulatorisk

Agtira tar hem order på över 100 miljoner när Greenfood köper all produktion från växthuset i Härnösand

Food tech-företaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood som innebär att Greenfood köper hela produktionen av gurkor från Agtiras hållbara anläggning i Härnösand. Avtalet, som löper över tre år, beräknas vara värt över 100 miljoner kronor för Agtira.

Agtiras världsunika växthus i Östersund invigt

Nu är Sveriges mest innovativa och spännande växthus invigt. Strax intill ICA Maxi i Östersund odlas numera både gurkor och tomater som säljs i grönsaksdisken direkt efter skörden. Senare i år kommer även lax att odlas i samma växthus, vilket gör anläggningen unik i världen.

Regulatorisk

Agtira erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Agtira AB (”Agtira” eller “Bolaget”) har den 10 januari erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Listbytet bedöms kunna genomföras i slutet av januari 2023.

Regulatorisk

Markavtal tar Agtira ett stort steg närmare Umeå

Food tech-bolaget Agtira har tecknat ett markanvisningsavtal med Umeå kommun om en industritomt på Östra Ersboda. Här planerar Agtira att bygga en av sina unika anläggningar för inomhusodling av grönsaker för den lokala marknaden. 

Regulatorisk

Mattias Gemborg återvänder inte som VD för Agtira AB efter innevarande föräldraledighet

Food tech-företaget Agtira AB föräldralediga VD Mattias Gemborg har meddelat att han inte avser att återvända som VD för företaget efter avslutad föräldraledighet. En process för att rekrytera ny VD kommer att initieras.

Nu växer det gurka och tomater i Agtiras nya växthus alldeles intill ICA Maxi i Östersund

Food tech-företaget Agtiras etableringståg över Sverige fortsätter. I våras var det ICA Maxi Sundsvall som fick ett växthus inne i butiken och för någon vecka sedan kom de första gurkorna på plats inne i ICA Maxi-butiken i Skellefteå. Sedan den här helgen växer både gurka och tomater i växthuset intill ICA Maxi i Östersund, i väntan på att laxar ska göra den världsunika odlingen komplett!

Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 december 2022 i Agtira AB (Publ.)

Idag, den 14 december 2022, hölls extra bolagsstämma i Agtira AB (publ) i bolagets lokaler på Verkstadsvägen 19 i Härnösand.

Regulatorisk

Åkes ICA-butik använder ”entrétornet” för att odla gurkor

Många stormarknader i Sverige har ett ”torn” vid entrén, som oftast inte har någon annan funktion än att berätta affärens namn och visa kunderna var ingången finns. Men Åke Persson, handlare på ICA Maxi Skellefteå, tänker annorlunda. Han använder ”tornet” för att odla gurkor till affärens kunder. På fredagen blev den första planteringen klar.

Regulatorisk

Agtira tecknar avsiktsförklaring med Minnesund Näringspark om etablering på den norska grönsaksmarknaden

Food tech-företaget Agtira AB är på väg mot ett viktigt avtal på den norska marknaden. Det är Agtira och Minnesund Näringspark AS som nu har tecknat en avsiktsförklaring, som innebär att Agtira ska bygga och drifta ett av sina växthussystem i Minnesund, några mil nordost om Oslo. ”Det här är ännu ett viktigt steg för Agtira. Vi har nu en tänkt placering för växthuset och en kund som är villig att bära kostnaderna för investeringen”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Agtira AB (Publ.)

Aktieägarna i Agtira AB (publ), org.nr 559033-7654 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 december 2022 kl. 12.00 i Bolagets lokaler med adress Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Stämmolokalen öppnas kl. 11.30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid stämman avbryts när stämman öppnar.

Regulatorisk

Agtira ansöker om notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) har under året utrett förutsättningarna för ett listbyte. Mot bakgrund av detta har styrelsen i Bolaget idag beslutat om att ansöka om notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är att genomföra listbytet till Nasdaq First North Growth Market under november 2022.

Regulatorisk

Agtira AB – Kvartalsrapport juli-september 2022

VD-ORD Även Agtiras tredje kvartal 2022 fortsatte att präglas av företagets ambitiösa expansionsplaner.  Under perioden var Agtiras omsättning 4 462 KSEK, jämfört med motsvarande kvartal året innan, 3 544 KSEK, trots att vi de senaste kvartalen genomfört omfattande ombyggnationer av växthuset i Härnösand.

Regulatorisk

Agtira genomför nyemission för att inte tappa tempot i expansionen

Food tech-företaget Agtira AB genomför en riktad nyemissionen för att möta den starka efterfrågan på Agtiras odlingssystem. Genom nyemissionen räknar företaget med att få in 20 miljoner kronor.

Regulatorisk

Agtira och Greenfood tecknar avtal om den första stadsodlingen, värt 80 miljoner kronor för Agtira

Foodtech-företaget Agtira AB har tecknat avtal om att leverera miljontals gurkor till livsmedelskoncernen Greenfood från den odlingsanläggning på 3 000 kvadratmeter som Agtira kommer att bygga i anslutning till ICA Maxi Haninge. Avtalet beräknas vara värt 80 miljoner kronor under tio år för Agtira.

Regulatorisk

Agtira tecknar avsiktsförklaring med norsk grossist om samarbete på den norska grönsaksmarknaden

Food tech-företaget Agtira är på väg mot ytterligare ett genombrott. En etablering på den norska marknaden är på gång sedan Agtira och en norsk grossist tecknat en avsiktsförklaring, som innebär att Agtiras unika växthusteknologier kommer att användas även i Norge. ”Det här är ett stort steg för Agtira, det första avtalet vi tecknar med en partner utanför Sverige. Vi är mycket glada och stolta över att ha kommit så här långt”, kommenterar Pontus Lamberg, COO, Chief Operating Officer på Agtira.

Regulatorisk

Agtira tecknar LOI med Hive Blockchain Technologies om att använda överskottsvärme från datacenter till grönsaksodling

Food tech-företaget Agtira tar ännu ett steg i hållbarhetens tecken: Agtira har tecknat en avsiktsförklaring med företaget HIVE Blockchains svenska bolag Bikupa Datacenter, som driver ett datacenter i Boden. Tanken är att Agtira ska använda överskottsvärme från datahallen till en kommande växthusetablering i Boden.

Regulatorisk

Agtira rekryterar specialkompetens när företaget växlar upp för att klara den snabba expansionen inom hållbar växthusodling

Foodtech-företaget Agtira utvecklar organisationen för att möta det behov som uppstår när ett tiotal odlingsanläggningar på kort tid ska etableras i samarbete med Greenfood-koncernen.  Agtira har därför inrättat tjänsten Chief Product Officer, som kommer att besättas av Peter Söderback, trädgårdstekniker med 35 års yrkeserfarenhet.  ”Jag ser det som en internationell drömrekrytering. Peter kommer att ansvara för att våra odlingssystem utvecklas för ännu säkrare och större produktionsvolymer”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

Regulatorisk

Agtira tecknar principavtal om att etablera stadsodling som gör Coops butiker i Umeå självförsörjande på gurka

Food tech-företaget Agtira AB och Coop Nord har tecknat en avsiktsförklaring som syftar till att Agtira ska etablera ett Agtira Greens-växthus i Umeå. När planerna blir verklighet kan Coops butiker i Umeå bli helt självförsörjande på gurka och örter.

Sveriges landshövdingar kommer till Agtira den 29 augusti för att lära sig om hållbar livsmedelsförsörjning

Den gröna revolutionen står i fokus när Sveriges alla landshövdingar kommer på besök till Västernorrland för att bland annat lära sig om ”hållbar livsmedelsförsörjning”. Då väljer de att besöka food tech-företaget Agtira i Härnösand. ”Det är mycket hedrande för oss. Det bekräftar att Agtira står för något nytt och viktigt, som kommer att förändra den svenska livsmedelsindustrin”, säger Christer Edblad, t f vd på Agtira.

Regulatorisk

Agtira kvartalsrapport för april-juni 2022

Sammanfattning av andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30) ● Nettoomsättningen andra kvartalet uppgick till 5 828 (3 233) KSEK ● Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -6 144 (-3 443) KSEK) ● Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,43  SEK (Belopp inom parentes anger motsvarande period föregående år)