Investerare

Pressmeddelanden

Nytt datum för planerad första handelsdag

Av administrativa skäl framflyttas första handelsdagen i Bolagets aktie. Styrelsen beräknar att första handelsdag kommer att infalla den 22 juni 2017. Notering förutsätter att NGM godkänner bolaget för handel, beslut beräknas kunna tas den 16 juni. Styrelsen Härnösand den 2017-06-09 Peckas Naturodlingar AB VD, Hugo Wikström E-post: hugo@peckas.se Telefon: 0705343001

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB(publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2017 klockan 10.00 på Sambiblioteket i Härnösand Universitetsbacken 3, 871 31 Härnösand

Nytt datum för planerad första handelsdag

Peckas Naturodlingar meddelar att ändra planerad första handelsdag till 9 juni 2017.

Stort intresse för Peckas Naturodlingar – Tecknades med 172 procent

Den 12 april 2017 avslutades teckningstiden i Peckas Naturodlingar AB:s nyemission om högst 12,5 MSEK. Nyemissionen tecknades till 21,5 MSEK, motsvarande en täckningsgrad om cirka 172 procent. Nyemissionen tecknades av cirka 1450 personer. Emissionskostnaderna uppgick till ungefär 1,1 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omgående. Första dag för handel på NGM beräknas till den 19 maj 2017.

Peckas Naturodlingar meddelar planerad första handelsdag 19 Maj 2017

Peckas Naturodlingar AB har sedan tidigare ansökt om notering på NGM Nordic MTF. Bolaget har nu i samråd med NGM Nordic MTF satt ett planerat datum för notering till den 19 maj 2017.

Peckas Naturodlingar genomför nyemission och har ansökt om notering på Nordic MTF

God smak, närproducerat och miljövänligt! Nu bygger Peckas Naturodlingar upp en storskalig produktion av livsmedel som odlas på ett hållbart sätt och sedan distribueras till konsumenterna i närområdet. Inga gifter, inga utsläpp och inga onödiga transporter – bara en högkvalitativ och smakrik produkt. I november 2017 skördar vi de första tomaterna i vår anläggning i […]

Peckas Naturodlingar ansöker om börsnotering på NGM Nordic MTF

Peckas Naturodlingar AB ansöker om att noteras på Nordic Growth Market under 2017. Företaget som bygger upp storskaliga kretsloppsodlingar av tomater och regnbågslax tar under 2017 sin första storskaliga anläggning i drift i Härnösand. I anslutning till listningen kommer företaget att göra en nyemission.