Investerare

Pressmeddelanden

Agtira får patent på egenutvecklad näringslösning

Agtira har fått beskedet att ytterligare ett patent har godkänts av Patent- och registreringsverket. Företagets egenutvecklade näringslösning har godkänts i Sverige, patentet är giltigt till år 2042.

Läs mer

Kvartalsrapport 2 • 2023

Regulatorisk

Sammanfattning av andra kvartalet (2023-03-01–2023-06-30) Koncernens omsättning uppgick till 8 589 KSEK (5 828 KSEK) för årets andra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -6 565 KSEK (-6 144 KSEK) för årets andra kvartal. Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,43) för årets andra kvartal.

Läs mer

Agtira utökar lånefinansiering med 4 MSEK

Regulatorisk

För att säkerställa momentum i Agtiras pågående expansion har bolaget kommit överens med några av sina större ägare om ett lån på 4 MSEK. Lånet kommer bland annat att användas för att påbörja bygget av Agtiras anläggning vid ICA MAXI Haninge, där bolaget nyligen erhållit bygglov för Sveriges största urbana odling, samt stärka bolagets rörelsekapital.

Läs mer

Erik Jonuks ny vd för Agtira AB – första dag 11/9

Erik Jonuks har enligt tidigare kommunikation utsetts till ny vd för Agtira AB. Hans första dag i rollen är nu fastställd till den 11/9.

Läs mer

Erik Jonuks ny vd för Agtira AB – första dag 11/9

Erik Jonuks har enligt tidigare kommunikation utsetts till ny vd för Agtira AB. Hans första dag i rollen är nu fastställd till den 11/9. ”Jag ser mycket fram emot att påbörja mitt arbete som VD. Bolaget har på kort tid levererat övertygande marknadsframgångar, vilket tydligt bekräftar att vi besitter en stark teknologi och ett mycket […]

Läs mer

Positivt bygglov för Agtira i Haninge

Food tech-bolaget Agtira har fått bygglov för sitt växthus bredvid ICA Maxi i Haninge, och därmed kan uppförandet av Agtiras första anläggning i Stockholmsområdet påbörjas. – Att etablera sig i anslutning till Sveriges största livsmedelsbutik är en milstolpe för Agtira, och vi är glada att nu kunna starta bygget, säger Pontus Lamberg, kommersiell chef på Agtira.

Läs mer

Kommuniké från Årsstämma 2023 i Agtira AB

Regulatorisk

Idag, den 16 juni 2023, hölls årsstämma i Agtira AB (publ) i bolagets lokaler på Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Läs mer

Agtira säkrar expansionsmöjlighet på upp till 15 000 kvadratmeter odlingsyta

Regulatorisk

Agtira har tecknat ett ramavtal med NP3 Fastigheter AB som innebär att de kommer uppföra, äga och hyra ut kommande odlingsanläggningar åt Agtira. Överenskommelsen omfattar i ett första skede etableringar motsvarande cirka till 7 500 kvadratmeter odlingsyta med en option om lika mycket till. Sammantaget omfattar ramavtalet inklusive optionen upp till 3 anläggningar och totalt cirka 15 000 kvadratmeter odlingsyta, beroende på storlek och utförande på de enskilda anläggningarna. – Det här är ett viktigt steg för Agtira, som ger oss trygghet att kunna rikta fullt fokus på expansion och vår kärnverksamhet, säger Mattias Gemborg, VD för Agtira.

Läs mer

Komplettering av kallelsen till Agtiras årsstämma den 16 juni 2023

Regulatorisk

Agtira AB (publ) (”Agtira” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning presenterar sina förslag till beslut vid Bolagets årsstämma den 16 juni 2023. Valberedningen lämnar förslag till beslut om ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse, val av styrelseordförande, val av revisor, samt fastställande av principer för valberedningen.

Läs mer

Årsredovisning 2022

Regulatorisk

Sammanfattning av perioden (2022-01-01 – 2022-12-31) • Nettoomsättning för år 2022 uppgick till 25 545 KSEK (14 303 KSEK) • Rörelseresultatet för år 2022 uppgick till -29 160 KSEK (-18 358 KSEK) • Resultat per aktie för år 2022 uppgick till -1,60 (-1,83)

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Agtira AB (Publ)

Regulatorisk

Aktieägarna i Agtira AB (publ), org.nr 559033-7654 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredag den 16 juni 2023 kl. 11.00 i Bolagets lokaler med adress Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Stämmolokalen öppnas kl. 10.30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar.

Läs mer

Erik Jonuks ny vd för Agtira AB

Regulatorisk

Erik Jonuks har utsetts till ny vd för Agtira AB. Han är i dag vd på Ekobot, ett bolag som han även har varit med och introducerat på Nasdaq First North. Erik har en bakgrund som agronom men har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i tillväxtbolag samt ägt och drivit ett flertal bolag i olika branscher.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 • 2023

Regulatorisk

Sammanfattning av första kvartalet (2023-01-01–2023-03-31) • Koncernens omsättning uppgick till 11 311 KSEK (6 947 KSEK) för årets första kvartal. • Rörelseresultatet uppgick till -7 217 KSEK (-4 672 KSEK) för årets första kvartal. • Resultat per aktie uppgick till -0,48 (0,09) för årets första kvartal. Agtiras senaste anläggning i Östersund har blivit en succé och levererar en gurkskörd per planta som ligger 22 procent över de äldre växthusen, tack vare den senaste odlingstekniken.

Läs mer

Agtira säkrar lånefinansiering för 2023

Regulatorisk

Som ett led i Agtiras expansion har bolaget kommit överens med ägare och vissa av Agtiras styrelseledamöter om ett lån på 14,25 MSEK, som garanterar finansieringen för 2023.

Läs mer

Agtira tar gurkorder i Boden värd upp till 285 miljoner

Regulatorisk

Food tech-bolaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood om en ny anläggning i Boden. Avtalet är värt upp till 285 miljoner kronor. – Avtalet visar det unika i vår affärsmodell. När vi sålt 100 procent av produktionen under 10 års tid kan vi fortsätta fokusera på det vi är bäst på, att utveckla och drifta anläggningarna. Affären gör också att vi blir en av de största aktörerna i Sverige på gurkmarknaden, säger Pontus Lamberg, chief operating officer på Agtira.

Läs mer

Agtira tar gurkorder i Boden värd upp till 285 miljoner

Regulatorisk

Food tech-bolaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood om en ny anläggning i Boden. Avtalet är värt upp till 285 miljoner kronor. – Avtalet visar det unika i vår affärsmodell. När vi sålt 100 procent av produktionen under 10 års tid kan vi fortsätta fokusera på det vi är bäst på, att utveckla och drifta anläggningarna. Affären gör också att vi blir en av de största aktörerna i Sverige på gurkmarknaden, säger Pontus Lamberg, chief operating officer på Agtira.

Läs mer

Mattias Gemborg antar ny strategisk roll i Agtira

Tidigare VD:n fortsätter i ny roll – får ansvar för strategi och Investor relations.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2022

Regulatorisk

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2022-10-01–2022-12-31). Koncernens omsättning uppgick till 8 308 KSEK (5 235 KSEK) under årets fjärde kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -9 158 KSEK (-3 938 KSEK) för årets fjärde kvartal. Resultat per aktie uppgick till -0,64 (-0,30) för årets fjärde kvartal. Sammanfattning av helåret (2022-01-01–2022-12-31). Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till 25 545 KSEK (14 303 KSEK). Rörelseresultatet för helåret 2022 uppgick till -29 160 KSEK (-18 358 KSEK). Resultat per aktie för år 2022 uppgick till -1,60 (-1,83).

Läs mer

”En glädjens dag” när Agtira gjorde premiär på Nasdaq

Exakt klockan 9.00 på måndagsmorgonen ringde de i klockan, sex företrädare för Agtira. Därmed är bolaget numera är listat på Nasdaq-börsen. ”Det här är en glädjens dag för Agtira! Äntligen är vi här!”, kommenterade t f vd Christer Edblad.

Läs mer

Agtira AB har erhållit slutligt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk

Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit slutligt godkännande om notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 30 januari 2023 och sista dag för handel på Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) är den 27 januari 2023.

Läs mer