Investerare

Pressmeddelanden

Regulatorisk

Agtira säkrar lånefinansiering för 2023

Som ett led i Agtiras expansion har bolaget kommit överens med ägare och vissa av Agtiras styrelseledamöter om ett lån på 14,25 MSEK, som garanterar finansieringen för 2023.

Regulatorisk

Agtira tar gurkorder i Boden värd upp till 285 miljoner

Food tech-bolaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood om en ny anläggning i Boden. Avtalet är värt upp till 285 miljoner kronor. – Avtalet visar det unika i vår affärsmodell. När vi sålt 100 procent av produktionen under 10 års tid kan vi fortsätta fokusera på det vi är bäst på, att utveckla och drifta anläggningarna. Affären gör också att vi blir en av de största aktörerna i Sverige på gurkmarknaden, säger Pontus Lamberg, chief operating officer på Agtira.

Regulatorisk

Agtira tar gurkorder i Boden värd upp till 285 miljoner

Food tech-bolaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood om en ny anläggning i Boden. Avtalet är värt upp till 285 miljoner kronor. – Avtalet visar det unika i vår affärsmodell. När vi sålt 100 procent av produktionen under 10 års tid kan vi fortsätta fokusera på det vi är bäst på, att utveckla och drifta anläggningarna. Affären gör också att vi blir en av de största aktörerna i Sverige på gurkmarknaden, säger Pontus Lamberg, chief operating officer på Agtira.

Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2022

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2022-10-01–2022-12-31). Koncernens omsättning uppgick till 8 308 KSEK (5 235 KSEK) under årets fjärde kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -9 158 KSEK (-3 938 KSEK) för årets fjärde kvartal. Resultat per aktie uppgick till -0,64 (-0,30) för årets fjärde kvartal. Sammanfattning av helåret (2022-01-01–2022-12-31). Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till 25 545 KSEK (14 303 KSEK). Rörelseresultatet för helåret 2022 uppgick till -29 160 KSEK (-18 358 KSEK). Resultat per aktie för år 2022 uppgick till -1,60 (-1,83).

Regulatorisk

Agtira AB har erhållit slutligt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit slutligt godkännande om notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 30 januari 2023 och sista dag för handel på Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) är den 27 januari 2023.

Regulatorisk

Agtira AB har fått klartecken för avnotering på NMG Nordic SME

Agtira har erhållit beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att listbytet till Nasdaq First North Growth Market slutgiltigt godkänns och offentliggör idag Bolagsbeskrivning.

Regulatorisk

Agtira tar hem order på över 100 miljoner när Greenfood köper all produktion från växthuset i Härnösand

Food tech-företaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood som innebär att Greenfood köper hela produktionen av gurkor från Agtiras hållbara anläggning i Härnösand. Avtalet, som löper över tre år, beräknas vara värt över 100 miljoner kronor för Agtira.

Regulatorisk

Agtira erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Agtira AB (”Agtira” eller “Bolaget”) har den 10 januari erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Listbytet bedöms kunna genomföras i slutet av januari 2023.

Regulatorisk

Markavtal tar Agtira ett stort steg närmare Umeå

Food tech-bolaget Agtira har tecknat ett markanvisningsavtal med Umeå kommun om en industritomt på Östra Ersboda. Här planerar Agtira att bygga en av sina unika anläggningar för inomhusodling av grönsaker för den lokala marknaden. 

Regulatorisk

Mattias Gemborg återvänder inte som VD för Agtira AB efter innevarande föräldraledighet

Food tech-företaget Agtira AB föräldralediga VD Mattias Gemborg har meddelat att han inte avser att återvända som VD för företaget efter avslutad föräldraledighet. En process för att rekrytera ny VD kommer att initieras.

Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 december 2022 i Agtira AB (Publ.)

Idag, den 14 december 2022, hölls extra bolagsstämma i Agtira AB (publ) i bolagets lokaler på Verkstadsvägen 19 i Härnösand.

Regulatorisk

Åkes ICA-butik använder ”entrétornet” för att odla gurkor

Många stormarknader i Sverige har ett ”torn” vid entrén, som oftast inte har någon annan funktion än att berätta affärens namn och visa kunderna var ingången finns. Men Åke Persson, handlare på ICA Maxi Skellefteå, tänker annorlunda. Han använder ”tornet” för att odla gurkor till affärens kunder. På fredagen blev den första planteringen klar.

Regulatorisk

Agtira tecknar avsiktsförklaring med Minnesund Näringspark om etablering på den norska grönsaksmarknaden

Food tech-företaget Agtira AB är på väg mot ett viktigt avtal på den norska marknaden. Det är Agtira och Minnesund Näringspark AS som nu har tecknat en avsiktsförklaring, som innebär att Agtira ska bygga och drifta ett av sina växthussystem i Minnesund, några mil nordost om Oslo. ”Det här är ännu ett viktigt steg för Agtira. Vi har nu en tänkt placering för växthuset och en kund som är villig att bära kostnaderna för investeringen”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Agtira AB (Publ.)

Aktieägarna i Agtira AB (publ), org.nr 559033-7654 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 december 2022 kl. 12.00 i Bolagets lokaler med adress Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Stämmolokalen öppnas kl. 11.30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid stämman avbryts när stämman öppnar.

Regulatorisk

Agtira ansöker om notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) har under året utrett förutsättningarna för ett listbyte. Mot bakgrund av detta har styrelsen i Bolaget idag beslutat om att ansöka om notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är att genomföra listbytet till Nasdaq First North Growth Market under november 2022.

Regulatorisk

Agtira AB – Kvartalsrapport juli-september 2022

VD-ORD Även Agtiras tredje kvartal 2022 fortsatte att präglas av företagets ambitiösa expansionsplaner.  Under perioden var Agtiras omsättning 4 462 KSEK, jämfört med motsvarande kvartal året innan, 3 544 KSEK, trots att vi de senaste kvartalen genomfört omfattande ombyggnationer av växthuset i Härnösand.

Regulatorisk

Agtira genomför nyemission för att inte tappa tempot i expansionen

Food tech-företaget Agtira AB genomför en riktad nyemissionen för att möta den starka efterfrågan på Agtiras odlingssystem. Genom nyemissionen räknar företaget med att få in 20 miljoner kronor.

Regulatorisk

Agtira och Greenfood tecknar avtal om den första stadsodlingen, värt 80 miljoner kronor för Agtira

Foodtech-företaget Agtira AB har tecknat avtal om att leverera miljontals gurkor till livsmedelskoncernen Greenfood från den odlingsanläggning på 3 000 kvadratmeter som Agtira kommer att bygga i anslutning till ICA Maxi Haninge. Avtalet beräknas vara värt 80 miljoner kronor under tio år för Agtira.

Regulatorisk

Agtira tecknar avsiktsförklaring med norsk grossist om samarbete på den norska grönsaksmarknaden

Food tech-företaget Agtira är på väg mot ytterligare ett genombrott. En etablering på den norska marknaden är på gång sedan Agtira och en norsk grossist tecknat en avsiktsförklaring, som innebär att Agtiras unika växthusteknologier kommer att användas även i Norge. ”Det här är ett stort steg för Agtira, det första avtalet vi tecknar med en partner utanför Sverige. Vi är mycket glada och stolta över att ha kommit så här långt”, kommenterar Pontus Lamberg, COO, Chief Operating Officer på Agtira.

Regulatorisk

Agtira tecknar LOI med Hive Blockchain Technologies om att använda överskottsvärme från datacenter till grönsaksodling

Food tech-företaget Agtira tar ännu ett steg i hållbarhetens tecken: Agtira har tecknat en avsiktsförklaring med företaget HIVE Blockchains svenska bolag Bikupa Datacenter, som driver ett datacenter i Boden. Tanken är att Agtira ska använda överskottsvärme från datahallen till en kommande växthusetablering i Boden.