Investerare

Pressmeddelanden

Regulatorisk

Agtira meddelar tillfälligt produktionsbortfall under kvartal 1, 2024

Bolaget har vidtagit ett antal åtgärder för att motverka produktionsbortfallet och räknar med att återgå till normal produktion inom ett par veckor. Produktionsbortfallet uppskattas till 30-50% och kommer att påverka bolagets omsättning negativt under den senare delen av kvartal 1. Som en direkt effekt av minskad produktion jämfört med motsvarande kvartal 2023 ser vi en […]

Regulatorisk

Bokslutskommuniké Agtira AB (publ)

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2023-10-01–2023-12-31). Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8 345 KSEK (8 308 KSEK). EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till -7 158 KSEK (-8 637 KSEK). Resultat per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,61 (-0,64). Sammanfattning av helåret (2023-01-01–2023-12-31). Nettoomsättningen för år 2023 uppgick till 35 523 KSEK (25 545 KSEK). EBITDA för år 2023 uppgick till -24 435 KSEK (-27 334 KSEK). Resultat per aktie för år 2023 uppgick till -1,75 (-1,60).

Regulatorisk

Agtira tecknar 10 årsavtal med Lidl Sverige

Agtira har tecknat ett avtal med Lidl Sverige med målsättningen att på sikt leverera gurkor till samtliga Lidl-butiker i Sverige. Avtalet innebär att Agtira nu tecknar sitt första avtal centralt med en rikstäckande livsmedelskedja.  

Regulatorisk

Kvartalsrapport 3 • 2023

Sammanfattning av tredje kvartalet (2023-07-01–2023-09-30) Koncernens omsättning uppgick till 7 279 KSEK (4 462 KSEK) för årets tredje kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -7 189 KSEK (-9 186 KSEK) för årets tredje kvartal. Resultat per aktie uppgick till -0,49 (-0,65) för årets tredje kvartal. Under tredje kvartalet tillträdde Erik Jonuks som ny VD för Agtira. Under och efter perioden signerades flera nya kundavtal, och bolaget genomförde en nyemission.

Regulatorisk

Agtira och ICA Maxi Hälla i Västerås tecknar avsiktsförklaring – butiken blir självförsörjande på gurka

Food tech-företaget Agtira AB och ICA Maxi Hälla i Västerås, har tecknat en avsiktsförklaring. Målet är att butiken, som är ICAs tredje största butik, ska bli självförsörjande på gurka.

Regulatorisk

Agtira tecknar LOI med Lidl Sverige – målsättning att erbjuda uteslutande svensk gurka i alla 205 butiker

Agtira och Lidl Sverige har tecknat en avsiktsförklaring som tar sikte på att göra Lidl i Sverige helt självförsörjande på svenskproducerad gurka. Därmed inleder Agtira samarbete med ytterligare en av Sveriges stora livsmedelskedjor.

Regulatorisk

Agtira offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Regulatorisk

Agtira offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Regulatorisk

Agtira publicerar prospekt i samband med företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Regulatorisk

Styrelsen i Agtira beslutar om en företrädesemission av units om cirka 80 MSEK samt ingår avtal om krediter om cirka 23 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Regulatorisk

Agtira och Coop Nord ingår ny avsiktsförklaring – påbörjar slutförhandling om etablering i Umeå

Food tech-bolaget Agtira har tecknat en ny avsiktsförklaring med Coop Nord. Avsiktsförklaringen avser etablering av en minst 3 000 kvadratmeter stor odlingsanläggning i Umeå och ingående av ett ”farming as a service”-avtal. Etableringen skulle innebära att flera Coop-butiker i Umeå blir lokalt försörjda med gurka och att Agtira inleder samarbete med ytterligare en av de stora livsmedelskedjorna i Sverige.

Regulatorisk

Kvartalsrapport 2 • 2023

Sammanfattning av andra kvartalet (2023-03-01–2023-06-30) Koncernens omsättning uppgick till 8 589 KSEK (5 828 KSEK) för årets andra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till -6 565 KSEK (-6 144 KSEK) för årets andra kvartal. Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,43) för årets andra kvartal.

Regulatorisk

Agtira utökar lånefinansiering med 4 MSEK

För att säkerställa momentum i Agtiras pågående expansion har bolaget kommit överens med några av sina större ägare om ett lån på 4 MSEK. Lånet kommer bland annat att användas för att påbörja bygget av Agtiras anläggning vid ICA MAXI Haninge, där bolaget nyligen erhållit bygglov för Sveriges största urbana odling, samt stärka bolagets rörelsekapital.

Regulatorisk

Kommuniké från Årsstämma 2023 i Agtira AB

Idag, den 16 juni 2023, hölls årsstämma i Agtira AB (publ) i bolagets lokaler på Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Regulatorisk

Agtira säkrar expansionsmöjlighet på upp till 15 000 kvadratmeter odlingsyta

Agtira har tecknat ett ramavtal med NP3 Fastigheter AB som innebär att de kommer uppföra, äga och hyra ut kommande odlingsanläggningar åt Agtira. Överenskommelsen omfattar i ett första skede etableringar motsvarande cirka till 7 500 kvadratmeter odlingsyta med en option om lika mycket till. Sammantaget omfattar ramavtalet inklusive optionen upp till 3 anläggningar och totalt cirka 15 000 kvadratmeter odlingsyta, beroende på storlek och utförande på de enskilda anläggningarna. – Det här är ett viktigt steg för Agtira, som ger oss trygghet att kunna rikta fullt fokus på expansion och vår kärnverksamhet, säger Mattias Gemborg, VD för Agtira.

Regulatorisk

Komplettering av kallelsen till Agtiras årsstämma den 16 juni 2023

Agtira AB (publ) (”Agtira” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning presenterar sina förslag till beslut vid Bolagets årsstämma den 16 juni 2023. Valberedningen lämnar förslag till beslut om ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse, val av styrelseordförande, val av revisor, samt fastställande av principer för valberedningen.

Regulatorisk

Årsredovisning 2022

Sammanfattning av perioden (2022-01-01 – 2022-12-31) • Nettoomsättning för år 2022 uppgick till 25 545 KSEK (14 303 KSEK) • Rörelseresultatet för år 2022 uppgick till -29 160 KSEK (-18 358 KSEK) • Resultat per aktie för år 2022 uppgick till -1,60 (-1,83)

Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Agtira AB (Publ)

Aktieägarna i Agtira AB (publ), org.nr 559033-7654 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredag den 16 juni 2023 kl. 11.00 i Bolagets lokaler med adress Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Stämmolokalen öppnas kl. 10.30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar.

Regulatorisk

Erik Jonuks ny vd för Agtira AB

Erik Jonuks har utsetts till ny vd för Agtira AB. Han är i dag vd på Ekobot, ett bolag som han även har varit med och introducerat på Nasdaq First North. Erik har en bakgrund som agronom men har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i tillväxtbolag samt ägt och drivit ett flertal bolag i olika branscher.

Regulatorisk

Kvartalsrapport 1 • 2023

Sammanfattning av första kvartalet (2023-01-01–2023-03-31) • Koncernens omsättning uppgick till 11 311 KSEK (6 947 KSEK) för årets första kvartal. • Rörelseresultatet uppgick till -7 217 KSEK (-4 672 KSEK) för årets första kvartal. • Resultat per aktie uppgick till -0,48 (0,09) för årets första kvartal. Agtiras senaste anläggning i Östersund har blivit en succé och levererar en gurkskörd per planta som ligger 22 procent över de äldre växthusen, tack vare den senaste odlingstekniken.