2024-05-26

Kallelse till årsstämma i Agtira AB

Ny-planta-mot-tak

Aktieägarna i Agtira AB håller årsstämma tisdag den 18 juni 2024 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Verkstadsvägen 19.

Välkommen!

Länk till kallelse och samtliga dok, finns under Investerare – Dokument