Mattias Gemborg

Vårt team

Mattias Gemborg

Verkställande direktör, i Bolaget sedan 2020. För närvarande föräldraledig

Född: 1989.

Innehav i Bolaget: 7 800 aktier och 25 000 teckningsoptioner serie TO2.

Utbildning och erfarenhet: Mattias innehar en kandidatexamen i industriell ekonomi med inriktning mot kemi- och bioteknik från Chalmers tekniska högskola. Mattias har över tio års erfarenhet som egenföretagare i livsmedelsbranschen där han bland annat har varit ICA Handlare och drivit restaurang. Mattias har ett stort intresse för miljöfrågor och varit med och startat bolag där hållbarhet har varit en central del i verksamheten.