Mattias Byström

Ledamot

Mattias är utbildad i ekonomi vid Umeå universitet och har en bakgrund som utvecklingschef och VD för Logosol AB. Han är I dagsläget styrelseordförande för Logosol. Han har gedigen kunskap inom affärsutveckling, marknadskommunikation och teknisk produktutveckling.

Innehav i Agtira
28 573 B-aktier privat och genom bolag
Pågående uppdrag
Styrelseordförande Logosol AB
Styrelseledamot Blixtfokus Kommunikationsbyrå AB
Styrelseledamot Priono Aktiebolag
Styrelseledamot Byström form AB
Styrelseledamot Hajkusten AB
Styrelseledamot Logosol förvaltning AB
Styrelseledamot Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja