Christer Edblad

vice VD

Christer är utbildad till civilekonom vid Stockholms universitet. Han arbetade tidigare som Finance Director på Mondi Dynäs, ett företag inom pappers- och förpackningsindustrin som ägs av den börsnoterade koncernen Mondi Group. Ekonomichef i bolaget sedan 2022.

Innehav i Agtira
11 212 B-aktier