2022-08-23

Sveriges landshövdingar kommer till Agtira den 29 augusti för att lära sig om hållbar livsmedelsförsörjning

Christer_Edblad_2-Agtira-low

Den gröna revolutionen står i fokus när Sveriges alla landshövdingar kommer på besök till Västernorrland för att bland annat lära sig om ”hållbar livsmedelsförsörjning”. Då väljer de att besöka food tech-företaget Agtira i Härnösand.

”Det är mycket hedrande för oss. Det bekräftar att Agtira står för något nytt och viktigt, som kommer att förändra den svenska livsmedelsindustrin”, säger Christer Edblad, t f vd på Agtira.

I slutet av augusti är Sveriges alla landshövdingar inbjudna till ett flera dagar långt möte i Västernorrland. Syftet är att förmedla kunskap om länet och att belysa ett antal olika aktuella teman. Ett av dessa är ”Hållbar livsmedelsförsörjning”.

”Efterfrågan på nya, hållbara och hälsosamma matvaror ökar. Foodtech är Västernorrlands svar på utmaningen kring framtidens hållbara livsmedelsproduktion”, står det bland annat i informationen inför det kommande besöket.

Ett bra och konkret exempel på framtidens hållbara livsmedelsproduktion är Agtira i Härnösand.

”Hållbar utveckling är ett centralt fokus för länsstyrelsen varför det känns naturligt att visa några av våra exempel på detta i länet”, kommenterar landshövdingen i Västernorrland, Berit Högman.

På eftermiddagen den 29 augusti kommer olika företrädare för Agtira att berätta om företagets resa, och hur man genom sin FoU-avdelning utvecklat sina olika odlingssystem, som kan etableras i urbana miljöer.

Agtira har redan tecknat avtal med stora butiker i Sundsvall, Skellefteå, Östersund och Haninge om att producera stora mängder gurka till deras kunder. Intresset för Agtiras odlingssystem är stort och ännu fler avtal väntas bli presenterade under året. I anläggningarna odlas grönsaker, örter och fisk.

”Informationen om Agtiras hållbara stadsodlingar sprids som ringar på vattnet. Intresset lär inte bli mindre efter landshövdingarnas besök. De kan bli viktiga ambassadörer för Agtira”, kommenterar Christer Edblad. 

Fördelarna med Agtiras hållbara vertikalodlingar är många; de bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.

Andra fördelar med härodlat är att transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns. Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med 95% och det sker inga utsläpp till naturen.

En annan viktig effekt är att svinnet minskar kraftigt, genom att de nyskördade grönsakerna når konsumenterna så snabbt efter skörden.

Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, t f VD
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

MEDIA ÄR VÄLKOMNA ATT VARA MED VID BESÖKET HOS AGTIRA PÅ EFTERMIDDAGEN DEN 29 AUGUSTI!

För aktuella tider och anmälan av medverkan, vänligen kontakta Maria Sjöström senast 25 augusti, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktperson:
Maria Sjöström, Länsstyrelsen Västernorrland
maria.sjostrom@lansstyrelsen.se
070-247 93 91