Investor relations

Om oss

Agtira

Artificiell intelligens

Mattias Gemborg

Vi är övertygade om att detta är framtidens sätt att producera livsmedel på. Direkt på plats där slutkonsumenten finns, utan behov av varken transporter eller jordbruksmark.

Mattias Gemborg

Vi är övertygade om att detta är framtidens sätt att producera livsmedel på. Direkt på plats där slutkonsumenten finns, utan behov av varken transporter eller jordbruksmark.

Mattias Gemborg

Food tech och artificiell intelligens

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

Revolution och innovation inom livsmedelsproduktion

En av de största utmaningarna som världen står inför är framtidens livsmedelsförsörjning. Vattenbrist och klimatförändringar är ett stort problem i världen med effekter som drabbar både människor och deras liv. Det krävs en stor omställning kring hur livsmedel produceras i framtiden och i den strävan ställer vi oss nu längst fram. Med högteknologi tillsammans med naturlig akvaponi skapar våra slutna system förutsättningar för odling i torkdrabbade områden på ett sätt som aldrig tidigare funnits. Vi öppnar även upp för odling i urbana miljöer där platsbrist är ett faktum på exempelvis hustak. Som första plats i världen erbjuder vi odling av gurka direkt i butik på Ica Maxi Birsta (Sundsvall). Mer närodlat och hållbart kan odling inte bli. Framtidens odling är inte en fråga om när för den sker just nu här hos oss. Vi står längst fram och driver på utvecklingen. Det är vår övertygelse att vår innovation smart akvaponi kommer spela en central roll i utvecklingen av hållbart producerade livsmedel.

Agtiras odlingssystem möjliggör livsmedelsproduktion som är hållbar klimatsmart fri från bekämpningsmedel och lönsam. Smart akvaponi och inomhusodling är framtidens produktionsmetoder och vi driver på en revolution inom livsmedelsproduktion.

Historia

Agtira historia

Historia

Agtira står på en trygg grund med över 25 års erfarenhet av inomhusodling, urban farming och kretsloppsodling där fisk och grönsaker odlas i ett slutet system – akvaponi. Sedan 2015 driver vi forskning och utveckling där vi förfinar odlingsmetoden och kombinerar den med ny teknologi, som artificiell intelligens och machine learning. Idag står Agtira i framkant kring framtidens odling inom akvaponi, och sedan 2020 sker all försäljning av vår grönsaksproduktion uteslutande via Grönsakshuset AB.

1996 – Företaget grundas och blir en pionjär inom akvaponi.

1996-2013 – Genomför test av grönsaker och fisk (tomater, squash, broccoli, äggplanta, sallad, paprika, abborre, harr, röding, regnbåge, tilapia mm.)

2013-2017 – Planering av akvaponisk odling i industriell skala.

2017 – Start av akvaponi-industri.

2018 – Agtira Solution påbörjar utveckling av styrsystem med AI.

2020 – Lansering av Complete; en kompakt akvaponi för urbana miljöer.

2020 – Som ett steg i bolagets pågående förändringsresa tillsattes ett utvecklingsteam. Samt lansering av InStore; första plats i världen att erbjuda odling av gurka direkt i butik.

2021 – Agtira inleder försäljning av odlingssystem för endast grönsaker inomhus och i urbana miljöer.

Historia

Agtira står på en trygg grund med över 25 års erfarenhet av inomhusodling, urban farming och kretsloppsodling där fisk och grönsaker odlas i ett slutet system – akvaponi. Sedan 2015 driver vi forskning och utveckling där vi förfinar odlingsmetoden och kombinerar den med ny teknologi, som artificiell intelligens och machine learning. Idag står Agtira i framkant kring framtidens odling inom akvaponi, och sedan 2020 sker all försäljning av vår grönsaksproduktion uteslutande via Grönsakshuset AB.

1996 – Företaget grundas och blir en pionjär inom akvaponi.

1996-2013 – Genomför test av grönsaker och fisk (tomater, squash, broccoli, äggplanta, sallad, paprika, abborre, harr, röding, regnbåge, tilapia mm.)

2013-2017 – Planering av akvaponisk odling i industriell skala.

2017 – Start av akvaponi-industri.

2018 – Agtira Solution påbörjar utveckling av styrsystem med AI.

2020 – Lansering av Complete; en kompakt akvaponi för urbana miljöer.

2020 – Som ett steg i bolagets pågående förändringsresa tillsattes ett utvecklingsteam. Samt lansering av InStore; första plats i världen att erbjuda odling av gurka direkt i butik.

2021 – Agtira inleder försäljning av odlingssystem för endast grönsaker inomhus och i urbana miljöer.