Food tech-bolaget Agtira har fått bygglov för sitt växthus bredvid ICA Maxi i Haninge, och därmed kan uppförandet av Agtiras första anläggning i Stockholmsområdet påbörjas. – Att etablera sig i anslutning till Sveriges största livsmedelsbutik är en milstolpe för Agtira, och vi är glada att nu kunna starta bygget, säger Pontus Lamberg, kommersiell chef på Agtira.

Avtalet med ICA Maxi i Haninge, som meddelades 2022 och är tio år långt, ska göra butiken självförsörjande på gurkor. Avtalet är värt totalt 40 miljoner kronor.

Anläggningen är även en av tio som ska byggas tillsammans med grönsaksgrossisten Greenfood, som enligt avtal tar hand om hela överskottsvolymen och distribuerar den i sitt nätverk av butiker under det gemensamma varumärket City Greens.

– Haninge är en genombrottsorder för Agtira. Dessutom blir det starten på vår etableringsresa tillsammans med Greenfood, vilket ger nyheten ytterligare en positiv dimension, säger Pontus Lamberg.

Markundersökningar på platsen kommer att inledas inom kort, för att sedan gå vidare med projektering och uppförandet av anläggningen. Målet är att skörda de första gurkorna i växthuset under första halvåret 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Lamberg, CCO
Telefon: 0704 15 00 47, e-post: pontus.lamberg@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Media

Dokument & länkar