2022-12-19

Nu växer det gurka och tomater i Agtiras nya växthus alldeles intill ICA Maxi i Östersund

Ute är det mörkt och kallt där inne växer gurkor och tomater i värmen - bara några meter från grönsaksdisken hos ICA Maxi Östersund Foto Martin Fryklund

När vintern var som mörkast och decemberkylan höll sitt grepp över Östersund i fredags drog Agtiras team i gång planteringen av över 1 000 gurkplantor och lika många tomatplantor inne i det nya växthuset på Arenavägen i Östersund. 

Efter cirka 20 dagar kommer de första gurkorna att skördas för att några timmar senare finnas tillgängliga i grönsaksdisken. (Tomaterna behöver mer tid, sex-sju veckor, för att bli skördemogna.)

”Växthusens Rolls-Royce”

I maj startade Härnösands-baserade Agtira bygget av växthuset, som har ett mycket avancerat och högteknologiskt innehåll, där drivbänkarnas automatiska bevattning och hela värmesystemet styrs av AI.

”Det här är växthusens Rolls-Royce”, säger Peter Söderback, Agtiras växthusexpert, stolt.

Växthuset är 1 250 kvadratmeter, fördelat på 500 kvadratmeter för gurka och lika mycket för tomater. Fiskhuset är 125 kvadratmeter och personalutrymmen 75 kvadratmeter.

Enligt Agtiras kalkyler kommer växthuset varje år att producera 80 ton gurka och 30 ton tomater.

Blir helt självförsörjande på gurka

Tack vare fjärrvärme och en effektiv och specialdesignad hybridbelysning (CO2-neutrala LED-lampor) blir energikostnaderna överkomliga och miljöbelastningen minimal.

Energikostnaderna gör att produktionen i vissa länder går ner kraftigt (i Nederländerna lär bara drygt 10 procent av tomatodlingarna vara i drift i vinter och bara en tredjedel i Finland), så det finns risk för att det blir brist på vissa grönsaker i vinter. Detta sker samtidigt som ICA Maxi Östersund nu blir helt självförsörjande på gurka. 25 procent av tomaterna man säljer och 80 procent av örterna kommer snart att produceras i växthuset intill stormarknaden.

Inga lastbilstransporter och noll procent svinn

Under andra halvåret 2023 kommer detta att kompletteras med färsk lax som odlas i samma växthusbyggnad. Agtiras egenutvecklade näringslösning kommer då att cirkulera mellan fisk och grönsaker i ett slutet system; det sker inga utsläpp och vattenförbrukningen blir bara en bråkdel, jämfört med traditionella anläggningar.

Jerker Hansson, marknadschef på ICA Maxi Östersund, pekar också på den uppenbara fördelen att det nu inte längre behövs lastbilstransporter med gurka hela vägen från Spanien till butiken i Jämtland. Transporterna minimeras, samtidigt som svinnet går ner till noll när Agtiras gurka och tomater som kommer till grönsaksdisken är helt nyskördade från växthuset intill.

Om några veckor, den 12 januari, kommer den världsunika anläggningen att få en mer formell och ståndsmässig invigning, där bland andra landshövdingen Marita Ljung medverkar.

Haninge är på tur

Agtiras etableringsvåg fortsätter över landet. På sikt kommer ICA Maxi Haninge, Sveriges största ICA-butik, att få hela sitt behov av härodlade gurkor tillgodosett av ett Agtira-växthus. Dessutom finns det långt gångna planer på motsvarande etableringar i Boden och Umeå samt i norska Minnesund, nordost om Oslo.

Intresset för Agtiras hållbara livsmedelsproduktion är mycket stort; det tycks bara vara en tidsfråga innan ytterligare ett antal orter i landet har skaffat sig motsvarande miljösmarta växthus.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Söderback, Chief Product Officer, Agtira AB
Telefon: +358400749494, e-post: peter.soderback@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.