2024-05-20

Newsec exklusiv rådgivare när Agtira expanderar i Sverige

2812

Med fokus på att leverera grönsaker, ofta direkt i anslutning till stora livsmedelsbutiker, har Agtira blivit en ledande aktör inom sin bransch. Det nya partnerskapet med Newsec är en del av Agtiras strategi att expandera och möta den ökande efterfrågan på företagets produkter. En av drivkrafterna bakom detta partnerskap är det nyligen tecknade avtalet mellan Agtira och Lidl Sverige, där målsättningen är att leverera gurkor till samtliga Lidlbutiker i Sverige. 

– Agtira ska leverera en betydande mängd grönsaker och framförallt gurka till bland annat Lidl kommande år. Den leveransen möjliggör vi tillsammans genom att accelerera etableringen av moderna växthus med teknik i världsklass, säger Anders Jörnsköld, partner på Newsec.

Partnerskapet mellan Newsec och Agtira omfattar bland annat etableringen av 5-10 nya växthus, vardera på 10 000 kvm de kommande 3-5 åren, främst i mellansverige. Växthusen kommer att skräddarsys efter kundens behov och platsens förutsättningar. 

– Genom vårt partnerskap med Newsec öppnas nya möjligheter för Agtiras kommande etableringar och tillväxt. Med en etablerad partner inom fastighetsbranschen vid vår sida, accelererar vi Agtiras expansion och möjliggör nya etableringar av moderna växthus med banbrytande teknik. Detta stärker vår position som ledande leverantör av högkvalitativa grönsaker, säger Erik Jonuks, VD på Agtira.

Partnerskapet mellan Newsec och Agtira markerar en spännande fas av tillväxt och innovation inom svensk odlingsteknik som förser marknaden med högkvalitativa och klimatsmarta grönsaker.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2024 kl. 08:15.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, Vd
Telefon: 070-385 08 90, e-post: erik.jonuks@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer och utan utsläpp till närmiljön. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.