2022-12-22

Mattias Gemborg återvänder inte som VD för Agtira AB efter innevarande föräldraledighet

Mattias Gemborg

Mattias började på företaget i juni 2020 och har varit central i företagets omställning från lokal aquaponisk tomatproduktion till leverantör av odlingssystem för närodlade grönsaker, örter och fisk. Företagets ledord ”Redefining local food” har varit signifikant för Mattias arbete.

Mattias har varit föräldraledig sedan juni 2022 och företagets verksamhet har sedan dess letts av företagets CFO och vVD Christer Edblad.

Mattias har under föräldraledigheten flyttat hem till Göteborg och har tillsammans med sin familj beslutat att Göteborg kommer vara basen framöver och att det med den bakgrunden blir svårt att kombinera rollen som VD för företaget med familjelivet.

Mattias kommer att finnas tillgänglig för företaget under återstående tiden av sin föräldraledighet på samma sätt som nu. Verksamheten i företaget kommer under pågående rekryteringsprocess alltjämt ledas av CFO och vVD Christer Edblad under företagets fortsatta tillväxtresa.
 

Martin Vestman, styrelseordförande i Agtira AB:
”Mattias har utfört sitt uppdrag som VD i företaget, under den pågående tillväxtresan, med stor skicklighet och engagemang. Vi är mycket nöjda med det arbete som han har utfört och har respekt för Mattias beslut att lämna VD-rollen.”

 

Mattias Gemborg, avgående VD i Agtira AB:
Jag brinner oerhört för företaget och det har varit en fantastiskt kul resa att ta företaget till där vi är idag. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som gjort det möjligt. Beslutet har varit väldigt tufft att fatta men till slut har familj och geografi fått väga över.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Vestman, styrelseordförande
Telefon: 076-147 47 01, e-post: martin.vestman@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 22 december 2022, kl. 13.00.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.