2023-02-22

Mattias Gemborg antar ny strategisk roll i Agtira

Mattias-Gemborg-3

Enligt vad som tidigare har annonserats kommer Mattias Gemborg inte att återvända till sin tidigare tjänst som VD. Mattias engagemang i och tro på bolaget är oförändrade varför vi är glada att kunna annonsera att vi har nått en överenskommelse där han kommer fortsätta i bolaget med ansvar för strategi och Investor relations samt driva strategiska projekt, med syfte att accelerera tillväxten. Mattias träder in i rollen med omedelbar verkan och kommer även under tiden fram till dess att en ny VD har tillträtt och installerats också stötta bolagets vice VD och ledningsgrupp parallellt med föräldraledigheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.