2023-01-04

Markavtal tar Agtira ett stort steg närmare Umeå

Agtira odlar i butik

Vi ser fram emot att etablera oss i Umeå. Vi har letat mark en tid, och Östra Ersboda är perfekt för oss ur både ett miljö- och logistikperspektiv, säger Pontus Lamberg”, chief operating officer på Agtira.

Härnösandbaserade Agtira bygger och driver toppmoderna system för grönsaksodlingar som drivs året runt. I dagsläget finns företagets lösningar i drift i Härnösand, Sundsvall, Östersund och Skellefteå. Nu kan Umeå bli nästa ort i bolagets fortsatta expansion.

Marken på Östra Ersboda uppfyller bolagets krav inom bland annat miljö- och logistikområdet. Tillgänglig fjärrvärme och väl utbyggd logistik gör platsen mycket strategisk.

”För att odla behöver vi mark, och även om Agtiras odlingar tar lite yta i anspråk, jämfört med konventionella odlingar, så är platsen en grundförutsättning. Vi är väldigt glada att vi nu kommit så här långt i vår etableringsprocess”, säger Pontus Lamberg.

Plats för fullstort Agtira-växthus

Den aktuella marken har plats för ett fullstort Agtira-växthus. Satsningen kan jämföras med Agtiras kommande anläggning i Haninge, som kommer att göra en av Sveriges största matvarubutiker självförsörjande på gurka.

I augusti 2022 tecknade Agtira en avsiktsförklaring (LOI) med Coop Nord om att etablera en stadsodling i Umeå, som ska kunna förse Coops Umeå-butiker med härodlad gurka.

Markanvisningsavtalet med Umeå kommun innebär att båda dessa planer nu tar kliv framåt. Avtalet som tecknats innebär att Agtira AB har ensamrätt att förhandla med kommunen om köp och exploatering av marken under en bestämd tid.

Bra samarbete med kommunen

Målet är att det ska bli en snabb process; i Östersund togs första spadtaget i maj 2022, en anläggning där de första gurkorna planterades i december och snart är färdiga för skörd.

Pontus Lamberg ser fram emot nästa steg i Agtiras expansion:

”Vi vet att Umeå kommun satsar hårt på hållbarhet och miljö, och vi är glada att få chansen att bidra genom modern och klimatsmart livsmedelsproduktion. Vi har fått bra hjälp av kommunen i processen, och känner verkligen att vi har lokalsamhället med oss i den här etableringen”, säger han.

Agtiras odlingsmetod innebär en 95-procentig vattenbesparing jämfört med konventionell odling, och transporterna hålls till ett absolut minimum.

Dessutom bidrar härodlade grönsaker till att höja den svenska självförsörjandegraden, något som är extra viktigt när såväl klimatförändringar som politiska oroligheter påverkar livsmedelsproduktion och transportkedjor i Europa.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.