2023-08-15

Kvartalsrapport 2 • 2023

Foodtech-företaget Agtira vertikalodlar gurkor inne i butiken

Agtira fortsätter att expandera, och driver nu anläggningar i Härnösand, Östersund, Sundsvall och Skellefteå. Omsättningen för kvartalet uppgick till 8,6 MSEK, vilket är den högsta omsättning Agtira någonsin haft i Q2. Resultatet är fortsatt negativt, men vi ser att vår nya finanseringsmodell för ett antal kommande etableringar tillsammans med fastighetsbolaget NP3, som stod klart under kvartal 2, skapar förutsättningar att snabbare nå lönsamhet.

– Det minskar väsentligt behovet av eget kapital, vilket sin tur ger oss en annan skalbarhet än tidigare. Det möjliggör också en snabbare utrullning, eftersom finansiering av enskilda anläggningar inte längre är en flaskhals för oss, säger vd Mattias Gemborg, som jobbat aktivt med fastighetsfrågan under kvartalet.

Under kvartalet fick vi också bygglov för vår anläggning i Haninge, som vi ska uppföra tillsammans med Sveriges största livsmedelsbutik ICA Maxi Haninge och Greenfood. Markundersökningar påbörjades i juni och planen är att skörda de första grönsakerna under första halvåret 2024.

I maj stod det klart att Erik Jonuks blir ny vd för Agtira. Han kommer senast från rollen som vd på Ekobot, ett bolag som han även har varit med och introducerat på Nasdaq First North. Erik har en bakgrund som agronom men har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i tillväxtbolag samt ägt och drivit ett flertal bolag i olika branscher. Erik Jonuks tillträder den 11 september.

Under kvartalet har två av växthusen i Härnösand omplanterats vilket ger ett kapacitetsutnyttjande på 84,6 % för kvartalet vilket skall jämföras med 76,7 % föregående kvartal. Lagom till midsommar sålde våra butiker i Sundsvall, Östersund och Härnösand den första batchen av Härnösandsodlad Gullspångslax från den andra delen av vårt akvaponiska system – fiskodlingen. Samtidigt visar den fortsatta debatten om konventionell fiskodling, och Norges nya 25-procentiga skatt på på odlad lax, att odlingarna måste upp på land. Vår akvaponiska lösning tar det ett steg längre och levererar en av de mest hållbara odlade fiskarna som finns.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2023 kl. 09.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.