Regulatorisk

Sammanfattning av första kvartalet (2023-01-01–2023-03-31) • Koncernens omsättning uppgick till 11 311 KSEK (6 947 KSEK) för årets första kvartal. • Rörelseresultatet uppgick till -7 217 KSEK (-4 672 KSEK) för årets första kvartal. • Resultat per aktie uppgick till -0,48 (0,09) för årets första kvartal. Agtiras senaste anläggning i Östersund har blivit en succé och levererar en gurkskörd per planta som ligger 22 procent över de äldre växthusen, tack vare den senaste odlingstekniken.

Agtira fortsätter att slå omsättningsrekord, så även i kvartal 1 då bolaget nådde 11,3 MSEK, en ökning med 36 procent sedan föregående kvartal och hela 63 procent sedan samma kvartal 2022. Omsättningsökningen kommer av mycket god servicenivå i växthusen, där en stor del av kapaciteten utnyttjats. Samtidigt har Agtiras senaste anläggning i Östersund invigts och börjat generera intäkter.

Redan efter fyra månaders drift ligger skörden per gurkplanta 22 procent över referensanläggningen i Härnösand, tack vare den senaste odlingstekniken och väloptimerade system.

– Det är en glädjande siffra som visar att många års utveckling och erfarenhet verkligen bär frukt när vi nu fokuserar på utrullning och leverans. Vår affärsmodell Farming as a Service ger oss också full utväxling på denna imponerande produktivitetsökning, säger Christer Edblad, CFO och tf vd på Agtira.

Under kvartalet har Agtira tecknat markanvisningavtal med Umeå kommun, samt villkorat avtal om en ny anläggning i Boden värt upp till 285 miljoner kronor. Etableringen av nya växthus fortsätter att kräva stora resurser vilket också syns i resultaträkningen.

Avtalet mellan Agtira och livsmedelsgrossisten Greenfood, som började gälla 1 januari, skapar en trygg intäkt då hela skörden från Härnösandsanläggningen är såld i tre år framöver.

– Vi har fortsatt fullt fokus på expansion och nya etableringar. Samtidigt ser vi att vi att nya avtal och anläggningar gör att vi närmar oss målet om lönsamhet i produktionen, vilket blir en viktig milstolpe, säger Christer Edblad.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 kl. 09.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Media

Dokument & länkar