2023-05-16

Erik Jonuks ny vd för Agtira AB

Erik Jonuks

Erik Jonuks tar över från avgående vd Mattias Gemborg, som under sin föräldraledighet meddelade att han inte hade för avsikt att återvända till vd-uppdraget, vilket tidigare har kommunicerats. Agtira befinner sig i stark expansion och Erik Jonuks dokumenterade erfarenhet av att leda ett börsnoterat tillväxtbolag värderas högt inför det nya uppdraget.

– Efter en omfattande rekryteringsprocess med många starka kandidater är vi mycket glada att Erik har valt att anta rollen som vd för Agtira AB. Med mångårig erfarenhet inom att leda och bygga tillväxtbolag samt kompetens som agronom ser vi att han är rätt person att leda bolaget vidare i nästa spännande fas, säger Martin Vestman, styrelseordförande i Agtira AB.

Jag ser fram emot att ta mig an rollen som vd för Agtira AB. Bolaget har en mycket stor potential och ligger i framkant inom omställningen till en mer lokal och hållbar matproduktion, säger Erik Jonuks, tillträdande vd i Agtira AB.

Eriks första dag i den nya rollen kommer att fastställas och kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023, kl. 09.15.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Vestman, styrelseordförande
Telefon: 076-147 47 01, e-post: martin.vestman@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.