Erik Jonuks har enligt tidigare kommunikation utsetts till ny vd för Agtira AB. Hans första dag i rollen är nu fastställd till den 11/9.

”Jag ser mycket fram emot att påbörja mitt arbete som VD. Bolaget har på kort tid levererat övertygande marknadsframgångar, vilket tydligt bekräftar att vi besitter en stark teknologi och ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder. Det är en spännande tid att vara en del av Agtira, och jag ser fram emot att fortsätta bygga på dessa framgångar och driva bolaget framåt, säger Erik Jonuks.

Eriks första dag blir alltså den 11/9 och han startar i en aktiv period.

”Vi har mycket spännande på gång och ser mycket fram emot att ha Erik på plats som ny VD redan i början av september, säger Ludvig Nauckhoff, styrelseordförande Agtira AB.”

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2023, kl. 11:00

För mer information, vänligen kontakta:

Ludvig Nauckhoff, styrelseordförande
Telefon: 0702-91 02 82, e-post: ludvig.nauckhoff@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Media

Dokument & länkar