Exakt klockan 9.00 på måndagsmorgonen ringde de i klockan, sex företrädare för Agtira. Därmed är bolaget numera är listat på Nasdaq-börsen. ”Det här är en glädjens dag för Agtira! Äntligen är vi här!”, kommenterade t f vd Christer Edblad.

På måndagen genomfördes ”Nasdaq Bell Ceremony”, som även sändes via länk.

Christer Edblad, tillsammans med företrädare för aktieägarna och några ur Agtiras ledningsgrupp, fanns på plats vid det historiska tillfället. 

”Vi är redo att skala upp verksamheten. Vi ska växa rejält de kommande åren”, förklarade han och pekade på fördelarna med Agtiras affärsidé, utan några mellanhänder:

”När etableringsteamet väljer att etablera sig på en plats, då har vi full avsättning på hela växthusets produktion i 10 till 15 år framåt. På det viset säkrar vi lönsamheten”.

”Jag hade inte tänkt på det tidigare, men att odla där kunderna finns, det är ju riktigt smart! Ni blir ett härligt tillskott till Nasdaq First Norths familj!”, konstaterade Håkan Sjögren, Managing Director Listings på Nasdaq.

En stund senare blev klockan 9.00 – då inte mindre än sex företrädare för Agtira tillsammans såg till att Nasdaq-klockan ringdes in ordentligt, följt av en skur av konfetti från ovan.

Agtira är det andra bolaget i år som noterats på Nasdaq.

Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som NGM Nordic SME, där Agtira hittills varit noterat.

Nasdaq är en ledande marknadsplats i Europa, med mycket aktiv handel. Agtira bedöms nu få större möjlighet att komma i kontakt med ett brett investerarkollektiv med privata, professionella, lokala och internationella investerare.

Listbytet bedöms kunna bidra med en generell positiv påverkan på bolagets relationer med potentiella kunder och andra samarbetspartners samt öka allmänhetens kännedom om bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Edblad, tillförordnad VD Agtira AB
E-post: christer.edblad@agtira.com
Telefon: 070 261 10 39

Rådgivare
Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Agtira i samband med noteringen.

Till redaktionen:

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Livesändningen från måndagens ceremoni på Nasdaq går att se på https://we.tl/t-OhPFKmItdg

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar där konsumenterna finns innebär också att behovet av transporter minimeras och att svinnet minskar.

Media

Dokument & länkar