Idag tillträder Erik Jonuks som VD för Agtira. Han tar över ett bolag i stark expansion och är redo att ta Agtiras erbjudande om härodlad mat till nästa nivå. – Idag importerar Sverige 51 procent av all gurka, ett tydligt mål för Agtira är att göra landet helt självförsörjande på gurka. Och vi gör det tillsammans med våra kunder, säger han.

11 september är, som tidigare kommunicerats, Erik Jonuks första dag som VD för Agtira. Han efterträder Mattias Gemborg som sedan 2020 lett Agtira genom en utvecklingsresa som tagit företaget från utvecklingsbolag till stark expansion och intäkter.

– Agtira har gått igenom en spännande transformation och hittat en position i värdekedjan som känns helt rätt i tiden. Det finns ett tydligt varför, och man har fått till affärsmodellen på ett sätt som kommersiellt är väldigt bra. Det finns kunder som är beredda att betala för Agtiras tjänster och produkter, säger Erik Jonuks.

Agtira har i dag fyra anläggningar i drift tillsammans med svenska livsmedelsbutiker och avtal på ytterligare en rad platser. Odlingarna levererar grönsaker såsom gurka, tomater och örter samt klimatsmart odlad lax direkt till butikerna, med minimala eller inga transporter och en rad miljö- och smakmässiga fördelar.

– Vi har kompetensen och potentialen att, tillsammans med Sveriges stora livsmedelsaktörer, förändra livsmedelsförsörjningen i grunden genom härodlade matvaror.

Erik Jonuks har lång erfarenhet av att leda tillväxtföretag, senast i det börsnoterade agtech-bolaget Ekobot. I grunden är han utbildad agronom med stort intresse för allt som växer, vare sig det gäller plantor eller företag.

– Livsmedel och sättet vi producerar dem på är alltid, alltid relevant. Det känns meningsfullt att leda ett företag som bidrar till att transformera livsmedelsproduktionen till något bättre. Här finns möjlighet att både göra skillnad och skapa god avkastning, avslutar Erik Jonuks.

– Det glädjer oss verkligen att Erik, med sin breda erfarenhet som både agronom och ledare för börsnoterade tillväxtbolag, kommer att ta Agtira framåt till nästa steg i tillväxten, säger Ludvig Nauckhoff, styrelseordförande i Agtira AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och vice VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Media

Dokument & länkar