2022-07-15

Agtira utvalt till investerarkonferensen Nordic-US Food Summit i Silicon Valley som ett av Nordens mest lovande food tech-bolag

Pontus Lamberg COO Agtira AB

Nordic Food Innovation arbetar för att koppla ihop särskilt intressanta och innovativa företag inom den hållbara nordiska livsmedels- och jordbruksindustrin med ett stort nätverk med amerikanska industripartners, investerare och andra intressenter. Målet är bland annat att dessa korskopplingar ska leda till att dessa företag kan etablera sig i USA och andra länder.

Inte minst viktigt är att deltagarna här får möjlighet att träffa möjliga finansiärer. Med tanke på Agtiras stora expansionsplaner kan ett kapitaltillskott från investerare i USA bli en viktig injektion, både för expansionen i Sverige och även för en etablering i utlandet.

 ”Att presentera företaget och träffa ledande Silicon Valley-investerare, forskare och branschfolk på universitetet Berkeley i San Fransisco är ett stort genombrott för Agtira. Det inte bara bekräftar att vår affärsidé är rätt, det visar även att Sverige fortsatt är i framkant när det kommer till hållbarhet och foodtech”, säger Pontus Lamberg.

Han är både glad och stolt över att Agtira blivit utvalt till denna exklusiva skara av särskilt intressanta företag, som nu får visa upp sig i USA. 

Stoltheten och optimismen blir inte mindre när han nämner företag som tidigare varit med om samma sak: Oatly, Melt&Marble, OatLaws, Ooble och Volta Greentech.

Björn Öste, en av grundarna bakom Oatly, är numera själv även engagerad i Nordic-US Food Summit och är en av dem som var med när Agtira valdes ut till årets stormöte.

Intresset för Agtiras hållbara odlingar är mycket stort och det har inte minskat efter det att Agtira och livsmedelskoncernen Greenfood nyligen tecknade ett avtal som innebär att tio stora stadsnära odlingar ska etableras i Sverige de närmaste två åren. Agtiras expansionsplaner kräver kapital, vilket var ett av skälen till att Agtira i våras meddelade att företagets aktier kommer att byta handelsplats från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market, som är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad. Denna övergång väntas ske i slutet av 2022.

Detta listbyte väntas öka och förenkla tillgången till institutionellt kapital, vilket bedöms som viktigt med tanke på företagets snabba expansion.

”Listbytet till Nasdaq, i kombination med att bli antagna till Nordic-US Food Summit, är viktiga pusselbitar i Agtiras expansion och visar att marknaden tror på oss. Det är mycket spännande!”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Lamberg, COO Agtira
Telefon: 070 415 00 47, e-post: pontus.lamberg@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08.00.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.