Regulatorisk

Food tech-företaget Agtira AB och Coop Nord har tecknat en avsiktsförklaring som syftar till att Agtira ska etablera ett Agtira Greens-växthus i Umeå. När planerna blir verklighet kan Coops butiker i Umeå bli helt självförsörjande på gurka och örter.

För Agtira är avtalet ett viktigt genombrott, eftersom det innebär att man för första gången tecknar ett avtal med Coop Nord. Hittills har kunderna varit enskilda ICA Maxi-butiker i Sverige, som Sundsvall, Östersund, Skellefteå och Haninge.

Det är också första gången Agtira tecknar ett avtal med en kedja som har flera butiker på samma ort.

Det avtal som nu tecknats är en så kallad en avsiktsförklaring, ett LOI (Letter of Intent). Förutsättningen för att affären ska bli av är att parterna kan enas om ett avtal kring hur ett Agtira Greens-system ska kunna etableras i Umeå.

Nu ska Coop och Agtira tillsammans utreda möjliga placeringar. Förhandlingarna inleds inom kort, med målsättningen att parterna ska nå en lösning under slutet av 2022. 

”Vi och Coop Nord har samma positiva inställning och räknar med att våra diskussioner ska leda fram till ett slutligt avtal när alla detaljfrågor är avklarade”, kommenterar Christer Edblad, t f VD på Agtira.

”Agtira Greens”, som nu planeras för Umeå, innebär att en stor odlingsanläggning byggs. Där inne kommer tonvis med vertikalodlade gurkor att produceras – för att säljas i Coop Nords butiker i Umeå.

”Vi räknar med att produktionen kommer att göra oss helt självförsörjande på dessa grönsaker. Detta skulle kunna bli ett stort steg i vårt hållbarhetsarbete”, säger Henrik Skyttberg, VD för Coop Nord.

”Det här är en satsning på hållbarhet som ligger helt rätt i tiden. Vi ser gärna att våra kunder får tillgång till färska grönsaker som inte belastat miljön genom långa transporter”, tillägger han.

Fördelarna med Agtiras hållbara vertikalodlingar av gurka är många; de bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.

Andra fördelar med härodlat är att transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns. Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med 95% och det sker inga utsläpp till naturen.

En annan viktig effekt är att svinnet minskar kraftigt, genom att de nyskördade grönsakerna når konsumenterna så snabbt efter skörden.

Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, t f VD Agtira AB
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Henrik Skyttberg, VD Coop Nord

Telefon: 090 10 40 01 e-post: henrik.skyttberg@coopnord.se

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2022, kl. 08.00.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Om Coop Nord ek. förening

Coop Nord är en konsumentförening med 82 butiker som ägs av över 300 000 medlemmar i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Läs mer om oss och våra butiker på coopnord.se

Media

Dokument & länkar