Regulatorisk

Agtira och Lidl Sverige har tecknat en avsiktsförklaring som tar sikte på att göra Lidl i Sverige helt självförsörjande på svenskproducerad gurka. Därmed inleder Agtira samarbete med ytterligare en av Sveriges stora livsmedelskedjor.

Lidl Sverige har redan sålt Agtiras gurkor under en längre tid. Nöjda kunder och goda gurkor gör att livsmedelskedjan nu vill ta nästa steg och bygga en egen odlingsanläggning tillsammans med Agtira, som därmed kommer att stå för en mycket större del av Lidl Sveriges volym av gurka.

Avsiktförklaringen omfattar en produktionsanläggning enligt upplägget Farming-as-a-Service (FaaS), där Agtira bygger och driver odlingen åt Lidl Sverige, som i sin tur köper all produktion över en längre tidsperiod.

– Vi är otroligt glada för förtroendet, och stolta över det kvitto vi får på att Agtiras grönsaker är goda, efterfrågade och dessutom konkurrenskraftiga, säger Pontus Lamberg, kommersiell chef på Agtira.

Lidl är en av Sveriges mest välkända matvarukedjor, och med 205 butiker från norr till söder servar kedjan konsumenter i hela landet. Sedan starten har Lidl haft fokus på hög kvalitet, effektiv logistik och energieffektivitet.

– För Lidl Sverige är det viktigt att öka den svenska självförsörjningsgraden och stötta den lokala näringen. Idag är 30 % av vårt grönsaksutbud från Sverige. Tillsammans med de svenskproducerade gurkorna från Agtiras anläggning kommer vi nu ytterligare kunna bredda vårt svenska varumärke Matriket, som samlar över 150 svenskproducerade varor under ett och samma varumärke. På Lidl vill vi göra det enkelt för konsumenten att välja svenskodlat, det här är ett tydligt exempel på hur vi omsätter ord i handling, säger Robert Stekovic, inköps- och marknadsdirektör på Lidl Sverige.

Placering, kapacitet och tidplan för anläggningen kommer att fastställas i ett avtal som nu ska tas fram.

– Att en så etablerad aktör av den svenska dagligvaruhandeln satsar på svensk gurka året om, innebär ett styrkebesked för Agtira som producent. Vi ser fram emot samarbetet som också blir nästa pusselbit i Agtiras kommersiella utrullning, säger Erik Jonuks, vd för Agtira.

Agtira har sedan tidigare kundanläggningar i Sundsvall, Östersund och Skellefteå. Uppförande av en anläggning i Haninge pågår. Från Agtiras största anläggning i Härnösand levereras grönsaker till matvarubutiker i hela Sverige genom grossisten Greenfoods omfattande distributionsnät.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD
Telefon: 0703 850890, e-post: erik.jonuks@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingar är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Media

Dokument & länkar