2024-06-28

Agtira tecknar avtal om ny odlingsanläggning i Kramfors

2812

Odlingsanläggningen kommer att etableras i två faser. Den första fasen inleds under tredje kvartalet 2024 med en produktionsyta om cirka 2000 kvadratmeter. Den andra fasen inleds under första kvartalet 2025 och utökar produktionsytan med ytterligare cirka 6000 kvadratmeter.

– Det är mycket glädjande att det ramavtal som ingicks med NP3 under 2023 nu blir verklighet. Den nya produktionsanläggningen möjliggör en snabbare uppskalning av produktionskapaciteten för Agtira, och samtidigt illustrerar detta också skalbarheten i vår affärsmodell, säger Erik Jonuks, vd på Agtira.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, vd
Telefon: 0703 850890, e-post: erik.jonuks@agtira.com

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024 kl 13.30    

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar i urbana miljöer innebär också att man minskar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.