2024-01-30

Agtira tecknar 10 årsavtal med Lidl Sverige

Agtira_Lidl

 Nöjda kunder, hög kvalitet och en ambition att satsa på svenskodlat gör nu att Lidl Sverige beslutat att ta nästa steg och tillsammans med Agtira bygga en egen anläggning. Målsättningen med avtalet är att Agtira på sikt ska leverera gurkor till samtliga Lidl-butiker i Sverige.

 

Avtalet omfattar en produktionsanläggning om ca 10000 kvadratmeter enligt upplägget Farming-as-a-Service (FaaS), där Agtira bygger och driver odlingen åt Lidl Sverige, som i sin tur på sikt kommer att få gurka levererad till Lidls 205 butiker.

 

– Vi är glada och stolta över förtroendet från Lidl Sverige. Avtalet visar vårt starka engagemang för att leverera högkvalitativa produkter från Sverige. Detta överensstämmer med Lidls ambition att öka den svenska självförsörjningsgraden, säger Erik Jonuks, vd på Agtira.

 

Lidl är en av Sveriges mest väletablerade dagligvarukedjor och med 205 butiker från norr till söder har kedjan konsumenter i hela landet.

 

– För Lidl Sverige är det viktigt att öka den svenska självförsörjningsgraden och stötta den lokala näringen. Idag är 30 % av vårt grönsaksutbud från Sverige. Tillsammans med de svenskproducerade gurkorna från Agtiras anläggning kommer vi nu ytterligare kunna utöka andelen svenskproducerade varor i vårt sortiment. På Lidl vill vi göra det enkelt för konsumenten att välja svenskodlat, det här är ett tydligt exempel på hur vi omsätter ord i handling, säger Robert Stekovic, inköps- och marknadsdirektör på Lidl Sverige.

 

– Detta innebär ett styrkebesked för Agtira som producent, både mot andra kedjor och aktiemarknaden. Vi ser fram emot samarbetet som tar Agtira vidare på resan mot att revolutionera den svenska livsmedelsproduktionen, säger Erik Jonuks, vd för Agtira.

 

Agtira har sedan tidigare kundanläggningar i Sundsvall, Östersund och Skellefteå. Uppförande av en anläggning i Haninge pågår. Från Agtiras största anläggning i Härnösand levereras grönsaker till hela Sverige.

 

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2024 kl. 08.10

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, vd

Telefon: 0703-850 890, e-post erik.jonuks@agtira.com

 

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingar är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.