2023-03-23

Agtira tar gurkorder i Boden värd upp till 285 miljoner

Agtiras växthus

Anläggningen i Boden blir en av de sammanlagt 10 anläggningar som Agtira och Greenfood avser att bygga tillsammans, enligt samarbetsavtal som undertecknades förra året. Etableringen gör att Agtiras produktionskapacitet ökar med cirka 65 procent.

Avtalet är ett så kallat Farming as a Service-avtal. Det innebär att Agtira ansvarar för allt, ända fram till skörd, då grönsakerna säljs och distribueras av Greenfood. Greenfood är en av norra Europas ledande aktörer inom hälsosam mat. Koncernen erbjuder allt från Picadeli salladsbarer och färdigrätter till frukt och grönt direkt från odlingar spridda över en stor del av världen.

Växthuset i Boden blir den första anläggningen inom affärsområdet Upcycling, där båda företagen ser stora möjligheter. Växthuset kommer att värmas av överskottsenergi från en intilliggande serverhall.

– Potentialen att tillvarata restvärme från datahallar och andra industrier är en enorm, ofta outnyttjad resurs som finns på många håll i landet. Därför väljer vi att lyfta det som ett särskilt intressant spår inför kommande etableringar, då det förbättrar både driftekonomi och hållbarhet, säger Pontus Lamberg.

Med hjälp av restvärme och modern teknologi kan vi öka norra Sveriges tillgång till färsk och hållbar gurka året om. Gurkorna kan säljas direkt efter att de plockats från plantan, vilket ger en oslagbart färsk produkt som producerats på ett hållbart sätt och med minimal vattenförbrukning, säger Ted Stenshed, vd för affärsområdet Greenfood Fresh Produce.

Boden, med sin strategiska position i Norrbotten och väl utvecklad infrastruktur, är en perfekt plats för etableringen, som blir Agtiras nordligaste så här långt.

Agtira och Greenfoods mål är att skörda de första grönsakerna i Boden under början av 2024. Förutsättningar är att Agtira får tillgång till mark att bebygga och bygglov, samt att Greenfood tecknar avtal på vidareförsäljning av 80 procent av volymen under de fem första åren.

Fördelarna med Agtiras hållbara resurseffektiva odlingar är många: 

• De bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter. 

• Transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns. 

• Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen blir minimal och det sker inga utsläpp till naturen. 

• Svinnet går ner mot noll, eftersom de nyskördade grönsakerna når konsumenterna direkt efter skörd. Svinnet minimeras också genom att Agtira använder avancerad teknologi för att optimera tillväxt, kvalitet och kontroll hos produkterna som odlas. 

• Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Lamberg, COO
Telefon: 0704 15 00 47, e-post: pontus.lamberg@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.