2023-11-08

Agtira och ICA Maxi Hälla i Västerås tecknar avsiktsförklaring – butiken blir självförsörjande på gurka

Foodtech-företaget Agtira vertikalodlar gurkor inne i butiken

Avsiktsförklaringen som tecknats omfattar en produktionsanläggning i Västerås enligt affärsmodellen Farming-as-a-Service (FaaS), där Agtira bygger och driftar anläggningen under en längre tidsperiod. För att projektering och etablering ska bli verklighet, behöver båda parter först komma överens om ett mer detaljerat kommersiellt avtal.

Etableringen är viktig för Agtira då företaget gärna vill stärka sitt varumärke i Mälardalsregionen. Sedan tidigare har Agtira anläggningar i Härnösand, Östersund, Skellefteå och Sundsvall. I Haninge håller man på att bygga en 3000 kvadratmeter stor anläggning utanför Sveriges största ICA Maxi-bitik.  

– Vi är glada för förtroendet, att få axla denna uppgift i Sveriges mesta gurkstad är ett stort ansvar. Agtiras affärsidé ligger helt rätt i tiden och jag ska erkänna att jag blir extra stolt när Agtira får chansen att bidra med högkvalitativa, konkurrenskraftiga och supergoda grönsaker i min hemstad Västerås, säger Erik Jonuks, VD på Agtira.          

Planen är att ICA Maxi Hälla ska bli självförsörjande på gurka. Det innebär att Agtira bygger en anläggning i närheten av butiken som är avsedd att tillfredsställa dess årliga behov av gurka.

– Det blir fantastiskt att kunna erbjuda våra kunder den härodlade Hällagurkan, säger ICA-handlare Anna Holmgren. Jag är helt övertygad om att Västeråsborna kommer att uppskatta nyskördade gurkor, varje dag, året om.

Fördelarna med Agtiras hållbara odlingar av gurka är många; de bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.

Andra fördelar med härodlade gurkor är att transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns. Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med 95% i jämförelse med en traditionellt odlade importerade gurkor.

En annan viktig effekt är att matsvinnet kraftigt minskar eftersom de nyskördade grönsakerna når konsumenterna bara några timmar efter skörden. Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023 kl. 08:30.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD
Telefon: 0703-850 890, e-post erik.jonuks@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingar är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön eller behov av jordbruksmark. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.