2023-09-15

Agtira och Coop Nord ingår ny avsiktsförklaring – påbörjar slutförhandling om etablering i Umeå

Foodtech-företaget Agtira vertikalodlar gurkor inne i butiken

Agtiras koncept ”farming as a service” innebär att Agtira tar fullt ansvar för uppförandet av anläggningen samt produktionen medan kunden, Coop Nord i detta fall, åtar sig att köpa hela produktionen under avtalstiden. Den aktuella avsiktsförklaringen tar sikte på ett avtal som sträcker sig över 10 år med ett värde på upp till 160 MSEK för Agtiras del.

– Vi har kommit långt och hittat ett riktigt attraktivt erbjudande för Coop Nord och deras kunder, samtidigt som det säkerställer lönsamhet för Agtira, säger Pontus Lamberg, kommersiell chef på Agtira.

– Vi är glada över att kunna ta ett steg vidare med Agtira och hoppas komma till ett avtal snart. Lösningen är innovativ och en spännande möjlighet för oss att erbjuda våra kunder i Umeå-området verkligt lokalproducerad gurka. Vi ser det som en viktig pusselbit i Coop Nords hållbarhetsarbete, säger Henrik Skyttberg, VD för Coop Nord.

Avsiktsförklaringen syftar till att slutföra tidigare förhandlingar som pågick under våren 2023. En snabbt föränderlig marknad och nya makroförhållanden gjorde att parterna inte kom hela vägen i mål med ett skarpt avtal under den specificerade tiden, varför ett omtag nu har gjorts med de nya förhållandena i beaktning.

– Det är glädjande att Coop Nord, som har en tydlig hållbarhetsprofil, nu avser att ingå ett avtal med Agtira som bidrar till lokal självförsörjning. Det visar att vårt koncept inte bara ligger rätt i tiden utan också bidrar till mervärde för kedjorna och de enskilda butikerna, säger Erik Jonuks, VD på Agtira.

Många av förutsättningarna finns redan på plats, såsom en fastighet i strategiskt läge som lämpar sig att uppföra anläggningen på. Projekteringen av byggnationen och byggprocessen påbörjas nu parallellt med slutförhandlingarna. Målet är att ett skarpt avtal skall vara på plats innan årsskiftet och första gurkan ska kunna skördas under hösten 2024.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 september 2023 kl. 13:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, VD
Telefon: 0703 850890, e-post: erik.jonuks@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingar är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.