Regulatorisk

Sammanfattning av andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30) ● Nettoomsättningen andra kvartalet uppgick till 5 828 (3 233) KSEK ● Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -6 144 (-3 443) KSEK) ● Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,43  SEK (Belopp inom parentes anger motsvarande period föregående år)

VD-ORD

Agtira har lagt ännu ett händelserikt kvartal bakom sig, präglat av fortsatt bred expansion.

Som ett led i våra expansionsplaner byggdes anläggningen i Härnösand om rejält under det andra kvartalet, vilket ledde till att produktionen av gurka helt planenligt gick ner under perioden. Trots detta uppnådde företaget sin näst högsta omsättning någonsin. 

Ombyggnationen skapar en god möjlighet till produktionsökning och tillika god lönsamhet i våra växthus och anläggningar. Vi har nu byggt upp de olika odlingssystemen som vi erbjuder våra kunder och därmed har vi skapat förutsättningar för att ständigt kunna förbättra oss, med lösningar som blir direkt tillämpbara för våra framtida anläggningar.

Kostnaderna för ombyggnationer och den minskade produktionen belastade nu resultatet med drygt 1,5 MSEK under perioden.

Affärsidén ligger verkligen i tiden

Produktionskostnaden har varit högre än motsvarande period i fjol, i synnerhet på energisidan, där elkostnaderna var 1 MSEK högre. Samtidigt är det viktigt att understryka att Agtiras affärsidé verkligen ligger rätt i tiden. Allt fler talar om behovet av inhemsk livsmedelsproduktion. Agtira ser dessutom till att den sker där kunderna finns, det vi kallar ”härodlat”. Vi bidrar därmed också till minskat svinn.

Det finns en stark tilltro till Agtira och vår förmåga att genomföra våra planer på att bli marknadsledande inom urban farming i Sverige och i världen. Det är skälet till att vi beslutat att satsa stort på att accelerera tillväxten. Expansion är i ständigt fokus för oss. Vi lägger därför just nu stora resurser på organisationsutveckling och olika insatser inom marknadsföring och försäljning. Detta återspeglas helt enligt plan i resultatet och det kommer att fortsätta göra det inom överskådlig framtid.

Fler och fler pusselbitar på plats

Vi behöver ha en handlingskraftig organisation och en kompetent bemanning för att kunna accelerera i hög takt. Som en del i denna organisationsutveckling har Agtira gjort ett antal viktiga rekryteringar. Glädjande nog kommer fler och fler pusselbitar på plats. Bland andra Pontus Lamberg, som under kvartalet anställdes som COO, och Berit Fryklund, som bidrar med sin kompetens inom organisationsutveckling och kommunikation.

Jag betraktar mig själv som en av dessa pusselbitar och anslöt också till Agtira under det andra kvartalet som CFO och har snabbt konstaterat att detta är ett företag med enorma möjligheter. Intresset för vårt kunderbjudande och för vår affärsidé är stort och det ökar ständigt. Men det kräver som sagt att vi verkligen har en organisation som kan agera för att ta vara på alla dessa möjligheter.

Det är den utvecklingsfasen vi är inne i.

Christer Edblad

Tillförordnad vd Agtira AB

Notera

Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 9 augusti, 2022 kl. 08.00.

Läs mer om Agtiras andra kvartal i bifogad Q2-rapport!

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, t f VD
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Media

Dokument & länkar