2022-06-16

Agtira förstärker organisationen med meriterad CFO, tillika vice vd

Christer Edblad CFO Agtrira

”Agtira strävar efter att attrahera de bästa kompetenserna från olika områden och förena dessa under samma målsättning. Därför är vi mycket nöjda med att vi lyckats värva Christer till företaget”, säger Mattias Gemborg, vd på Agtira.

Christer Edblad är utbildad till civilekonom vid Stockholms universitet och kompletterade nyligen sitt akademiska CV med en utbildning inom Executive Leadership på Handelshögskolan.

Han beskrivs som en målinriktad hemvändare med extrem tävlingsinstinkt.

Vill bidra till förändring

Som ekonom med studiebakgrund i Stockholm hade Christer länge ambitionen att göra karriär i stora bolag. När han väl hade etablerat sig blev det dock tydligt vad som ligger honom närmast om hjärtat:

”Jag vill jobba med något som kan bidra till viktig förändring för många, som att vara en del av den gröna omställningen. När jag i Agtiras befintliga personalstyrka hittade andra likasinnade var valet lätt. Det ska bli oerhört spännande att bli en del av Agtiras organisation”, kommenterar han.

Industriell erfarenhet                                                                                                                 

Christer, 42, kommer närmast från positionen som Finance Director på Mondi Dynäs, Väja, Kramfors, ett företag inom pappers- och förpackningsindustrin och som ägs av den internationella koncernen Mondi Group, noterat på London-börsen. Från industrin tar han med sig en stark säkerhetskultur och en vinnande produktionsmetodik.

”Vi ska se bolaget som en produktionslinje där alla bidrar till att öka genomströmningshastigheten med hög kvalitet. Då måste vi arbeta modernt och agilt, där AI och digitala verktyg är en naturlig del av verksamheten med syfte att minska administrationen.”

Mattias Gemborg går på föräldraledighet

Christer Edblad är alltså ny CFO för Agtira, och han har även utsetts till vice vd. Han kommer i den rollen att ersätta ordinarie vd Mattias Gemborg när han i sommar går på pappaledighet.

”Jag känner mig väldigt trygg med Christer som ersättare, inte minst med tanke på hans erfarenhet av börsnoterade bolag och hans kompetens inom finans och ekonomi”, kommenterar Mattias Gemborg.

”Dessutom kommer jag själv vara aktiv i bolaget även under pappaledigheten. Jag räknar med att jobba med strategiska frågor och löpande finnas som stöd och bollplank åt Christer. Så det här kommer att bli väldigt bra! Agtira är ett modernt företag, så för mig är det självklart att även en vd kan vara pappaledig”, tillägger han.

Christer Edblad är den senaste rekryteringen till Agtiras ledningsgrupp. Under våren har även Pontus Lamberg anställts som COO. Han har bland annat bred erfarenhet från att utveckla ett antal start up–företag, och kom senast från ett uppdrag som vd på Advantage Aviation Services. 

Agtira har även rekryterat Berit Fryklund som Head of Culture and Communications. Berit har bland annat i 20 år drivit en kommunikationsbyrå och har även arbetat med organisationsfrågor och coachning av ledningsgrupper och chefer.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 65 44 00, e-post: mattias.gemborg@agtira.com

Christer Edblad, CFO, vVD
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.