2023-08-24

Agtira får patent på egenutvecklad näringslösning

Foodtech-företaget Agtira vertikalodlar gurkor inne i butiken

Näringslösningen kan göra Agtiras odlingsanläggningar mer hållbara och minskar beroendet av externa leverantörer. I dagsläget används lösningen fullt ut i företagets anläggningar i både Sundsvall och Skellefteå, men på sikt kan produkten även bli en inkomstkälla.

– Patentet möjliggör en framtida kommersialisering eller licensiering och stärker vår ställning som ledande aktör på den svenska marknaden. Enbart i juli och augusti i år har priset på gödsel ökat med 20 procent enligt Lantbrukarnas Riksförbund, säger Pontus Lamberg, kommersiell chef på Agtira.

Näringslösningen är en återbrukad produkt gjord på biologiska restprodukter från både växt- och fiskodlingen, vilket tillvaratar resurser och ger ekonomiska driftfördelar. Med patentet ges en möjlighet att tillverkningen kan ske lokalt och stärka konceptet med härodlade livsmedel ytterligare.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Lamberg, CCO
Telefon: 0704 15 00 47, e-post: pontus.lamberg@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.