Nu står det klart att food tech-företaget Agtira byter handelsplats till Nasdaq First North Growth Market den 30 januari. Genom bytet räknar Agtira med att kunna öka och förenkla tillgången till institutionellt kapital. Detta är viktigt, eftersom det finns ett mycket stort intresse för bolaget och man ser stora möjligheter till en stark och accelererad tillväxt.

Klockan 9.00 måndagen den 30 januari kommer Agtiras t f vd, Christer Edblad, att ringa i klockan på Nasdaq-börsen, för att både starta dagens börshandel – och för att markera att från och med nu går Agtiras aktier att köpa och sälja på Nasdaq First Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som NGM Nordic SME, där Agtira hittills varit noterat.

Ledande marknadsplats i Europa

Nasdaq är en ledande marknadsplats i Europa, med mycket aktiv handel. Agtira bedöms nu få större möjlighet att komma i kontakt med ett brett investerarkollektiv med privata, professionella, lokala och internationella investerare.

Listbytet bedöms kunna bidra med en generell positiv påverkan på bolagets relationer med potentiella kunder och andra samarbetspartners samt öka allmänhetens kännedom om bolaget.

Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Agtiras framtida utveckling och expansion.

”Det här är ett viktigt steg i Agtiras utveckling, eftersom vi har stora expansionsplaner och behöver säkerställa möjligheterna att finansiera den kraftiga expansion som vi står inför. I och med bytet av marknadsplats får vi en ännu bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

”Det känns fantastiskt kul att få välkomna Agtira till First North Stockholm. Vi är väldigt glada att kunna stötta dem på deras tillväxtresa genom den ökade synlighet och tillgång till investerare som vår plattform möjliggör. Nu ser vi fram emot att följa deras fortsatta innovativa arbete inom food tech”, säger Adam Kostyal, noteringschef på Nasdaq.

Direktsänd noteringsceremoni på måndag morgon

Agtiras aktieägare kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

På måndag morgon kommer Agtira att delta i en kort noteringsceremoni på Nasdaq-börsen i Stockholm. Den kommer även att sändas digitalt på Vimeo för alla som är intresserade.  https://vimeo.com/event/1411317/6f4ff7bb35

Livesändningen startar 08.30 och cirka 08.50 blir det en kort presentation av Nasdaq och 09.00 ringer Agtiras t f vd Christer Edblad i börsklockan, varefter de första avsluten sker. Hela sändningen avslutas cirka 09.20.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Edblad, tillförordnad VD Agtira AB
E-post: christer.edblad@agtira.com
Telefon: 070 261 10 39

Rådgivare
Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Agtira i samband med noteringen.

Till redaktionen:

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar där konsumenterna finns innebär också att behovet av transporter minimeras och att svinnet minskar.

Media

Dokument & länkar