Agtira tecknar avtal om ny odlingsanläggning i Kramfors

Agtira, som är en ledande aktör inom hållbar grönsaksproduktion, har ingått ett hyresavtal med fastighetsbolaget NP3. Avtalet gäller en odlingsanläggning i Kramfors som ytterligare kommer att stärka Agtiras position på marknaden.  

Newsec exklusiv rådgivare när Agtira expanderar i Sverige

Newsec, en ledande rådgivare inom fastighetsbranschen, har ingått ett exklusivt partnerskap med Agtira för att till en början identifiera och etablera nya möjligheter för växthus i Sverige. Agtira, med sin banbrytande teknik och expertis inom klimatsmarta odlingssystem, står inför en omfattande expansionsfas och siktar på att etablera flera nya växthus kommande år.  

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i agtira AB (publ)

Aktieägarna i Agtira AB (publ), org.nr 559033-7654 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdag den 18 juni 2024 kl. 13.00 i Bolagets lokaler med adress Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Stämmolokalen öppnas kl. 12.45 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar.

Rättelse

Felaktig MAR-etikett och utebliven upplysning om Certified Adviser i tidigare pressmeddelande avseende Årsredovisning 2023.

Årsredovisning 2023

· Sammanfattning av helåret (2023-01-01–2023-12-31) · Nettoomsättning för år 2023 uppgick till 35 523 KSEK (25 545 KSEK · Omsättningstillväxt om 39% under 2023 · EBITDA för år 2023 uppgick till -24 435 KSEK (-27 334 KSEK) · Resultat per aktie för år 2023 uppgick till -1,75 (-1,60)

Kvartalsrapport 1 • 2024

Sammanfattning av första kvartalet (2024-01-01–2024-03-31). · Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 7 363 KSEK (11 311 KSEK). · EBITDA för första kvartalet uppgick till -8 553 KSEK (-6 053 KSEK). · Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,42 (-0,48).

Agtira meddelar tillfälligt produktionsbortfall under kvartal 1, 2024

Bolaget har vidtagit ett antal åtgärder för att motverka produktionsbortfallet och räknar med att återgå till normal produktion inom ett par veckor. Produktionsbortfallet uppskattas till 30-50% och kommer att påverka bolagets omsättning negativt under den senare delen av kvartal 1. Som en direkt effekt av minskad produktion jämfört med motsvarande kvartal 2023 ser vi en […]

Bokslutskommuniké Agtira AB (publ)

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2023-10-01–2023-12-31). Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8 345 KSEK (8 308 KSEK). EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till -7 158 KSEK (-8 637 KSEK). Resultat per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,61 (-0,64). Sammanfattning av helåret (2023-01-01–2023-12-31). Nettoomsättningen för år 2023 uppgick till 35 523 KSEK (25 545 KSEK). EBITDA för år 2023 uppgick till -24 435 KSEK (-27 334 KSEK). Resultat per aktie för år 2023 uppgick till -1,75 (-1,60).